Bezpieczne użytkowanie regałów paletowych -  Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Bezpieczne użytkowanie regałów paletowych
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 750,00 PLN

  • Wymagania prawa Unii Europejskiej i krajowego w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów paletowych.
  • Omówienie zasad prawidłowych oględzin regałów paletowych.
  • Poprawne składowanie w regałach paletowych jednostek ładunkowych.

Regał paletowy jest podstawowym wyposażeniem magazynów wysokiego składowania. Właściwa eksploatacja regału zgodnie z obowiązującymi wymaganiami czyni magazyn bezpiecznym dla towarów i pracowników. Czy na pewno potrafimy poprawnie korzystać z regałów magazynowych? Ile mogą kosztować firmę błędy w ich eksploatacji?
Magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, kierownicy magazynów, osoby odpowiedzialne za BHP w magazynie.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. Wymagań prawa w zakresie bezpiecznego użytkowania narzędzia, jakim jest regał paletowy.
2. Poprawnego stosowania w firmie procedur dotyczących eksploatacji regałów.
3. Bezpiecznej eksploatacji paletowych jednostek ładunkowych na regałach.
4. Bezpiecznej eksploatacji regału magazynowego vs. wózek widłowy.
1. Wymagania prawa Unii Europejskiej i krajowego w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów paletowych.
2. Procedury eksploatacji regałów.
3. Omówienie zasad prawidłowych oględzin regałów paletowych.
4. Omówienie zasad przeglądu eksperckiego regałów.
5. Poprawne składowanie w regałach paletowych jednostek ładunkowych.
6. Studia przypadków eksploatacji Stalowych Statycznych Systemów Składowania.
7. Pytania i podsumowanie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
Zajęcia prowadzone w formie wykładu interaktywnego z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, studium przypadku.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 750,00 zł (VAT zw.)*/ 1 osobę
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
 
Co obejmuje cena:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej,
- materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
- certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- przerwy kawowe i lunch.


*Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

ZAPRASZAMY!
Zbyszko Krojenka - Główny Specjalista ds. Certyfikacji Centrum Transferu Wiedzy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa wyposażenia magazynowego. Od ponad 16 lat realizuje projekty w ramach certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje