Jak usprawnić procesy logistyczne wdrażając nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych - SZKOLENIE ONLINE

Jak usprawnić procesy logistyczne wdrażając nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych
SZKOLENIE ONLINE

Czas trwania: 9:45 - 14:00

Cena brutto: 690,00 PLN

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń rozporządzenia w zakresie UDI, wskazanie możliwości wykorzystania nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania organizacji oraz prezentacja praktycznych wdrożeń z wykorzystaniem UDI.
Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych uchyla istniejące dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych: dyrektywę w sprawie wyrobów medycznych [93/42/EWG] i dyrektywę w sprawie aktywnych implantów medycznych [90/385/EWG]. Nowe wymogi prawne obejmują między innymi jednolity w skali Europy sposób identyfikacji wyrobów medycznych z wykorzystaniem rozwiązań, uwzględniających techniki automatycznej identyfikacji, tj. kody kreskowe. Te rozwiązania pozwalają na usprawnienie wielu obszarów funkcjonowania organizacji, przyczyniając się do skrócenia czasu realizacji czynności procesowych, jak również ograniczenia potencjalnych błędów, wynikających z ręcznego wprowadzania danych.
Powyższe tematy zostaną przedstawione i omówione podczas SZKOLENIA ONLINE (na żywo). Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce!
(UWAGA: liczba miejsc ograniczona ze względu na możliwości wirtualnego pokoju, decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkolenie online to transmisja audio-wideo w czasie rzeczywistym - jest to forma prowadzenia zajęć w kategorii webinarowej, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym, a uczestnikami. Szkolenie online realizowane jest przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci Internet w formie wykładu wraz z częścią praktyczną oraz dyskusji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: dostęp uczestnika do komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do sieci internetowej, rekomendowany jest dostęp do Internetu przez stałe łącze (nie wi-fi), instalacja przeglądarki Chrome lub Firefox, słuchawki lub głośnik.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ I ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE?

Kup szkolenie, wypełnij formularz zamówienia, dokonaj zapłaty, a następnie prześlemy Tobie link do pokoju online, w którym odbędzie się szkolenie.

Cena wynosi: 690,00 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- dostęp do wirtualnego pokoju, udział w szkoleniu,
- certyfikat uczestnictwa, który uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez Uczestników podczas transmisji szkolenia na komunikatorze Chat.
 
Szkolenie poprowadzi:
Anna Gawrońska - Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt, Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine, UNICOM) oraz w krajowych projektach komercyjnych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Grupy Badawczej Zdrowie w Centrum Łukasiewicz. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia.

 

Dla kogo

Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych.

Nabyte umiejętności

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. Tworzenia oznaczeń zgodnych z UDI.
2. Praktycznych zastosowań kodów kreskowych.
3. Wiedzy na temat możliwości usprawnienia wybranych procesów logistycznych.

Program szkolenia

9:45 - 10:00 - Rozpoczęcie logowania uczestników
10:00 - 10:45 - Szkolenie online - cz. I
1. Rozpoczęcie szkolenia, wstępne inf. techniczne.
2. MDR (Medical Device Regulation) - geneza i podstawowe założenia.
3. UDI - komponenty systemu jednoznacznej identyfikacji  wyrobów medycznych.
10:45 - 11:00 - Przerwa
11:00 - 11:45 - Szkolenie online - cz. II
4. Obowiązki uczestników łańcucha dostaw.
5. Identyfikacja i znakowanie wyrobów medycznych w różnych formach opakowaniowych.
11:45 - 12:00 - Przerwa
12:00 - 12:45 - Szkolenie online - cz. III
6. Identyfikacja i znakowanie wyrobów medycznych w różnych formach opakowaniowych - c.d.
7. Praktyczne zastosowanie kodów kreskowych na rzecz usprawniania wybranych procesów logistycznych.
12:45 - 13:00 - Przerwa
13:00 - 14:00 - Szkolenie online - cz. IV
8. Praktyczne zastosowanie kodów kreskowych na rzecz usprawniania wybranych procesów logistycznych - c.d.
9. Odpowiedzi na pytania uczestników, ankieta.
10. Podsumowanie szkolenia.
14:00 - Zakończenie szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 690,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje