Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia. E-book -  Wydanie elektroniczne

Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia. E-book - Wydanie elektroniczne

Rodzaj produktu: Wydanie elektroniczne
Wydawca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 208
Czytaj fragment

O wydaniu

E-wydanie książki Pawła Andrzejczyka i Jacka Zająca zawiera prawie 300 przykładów, ćwiczeń i pytań kontrolnych z zakresu gospodarki magazynowej. Każde nowe zagadnienie - ilustrowane licznymi tabelami i wykresami - jest poprzedzone rozwiązanym przykładem wraz z wyjaśnieniem kolejnych kroków. Po każdym tak opisanym zagadnieniu prezentowane są ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Całość uzupełnia klucz rozwiązań do ćwiczeń rachunkowych.
 
Opanowanie zawartego w nim materiału pozwoli na utrwalenie wiedzy obejmującej m.in. następujące zagadnienia:
- sporządzanie schematów przyjęcia, kompletowania oraz wydawania zapasu magazynowego,
- określanie liczby potrzebnych środków transportu wewnętrznego,
- zasady i systemy składowania,
- zastosowanie analizy ABC w gospodarce magazynowej,
- zasady wypełniania dokumentacji magazynowej.
Rozwiń

Spis treści

Wprowadzenie
1. Magazynowanie - wprowadzenie do ćwiczeń
1.1. Magazyn - podstawowe zagadnienia
1.2. Budowle magazynowe
1.3. Przepływ informacji w procesach magazynowych
1.4. Pytania kontrolne
2. Przyjmowanie towaru do magazynu
2.1. Strefa przyjęć (schemat przyjęcia towarów do magazynu)
2.2. Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych oraz ich parametrów
2.3. Czas cyklu pracy wózka magazynowego
2.4. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu wózka magazynowego
2.5. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.6. Pytania kontrolne
3. Składowanie towarów w magazynie
3.1. Jednostka ładunkowa
3.2. Formowanie jednostki ładunkowej
3.3. Systemy składowania stosowane w gospodarce magazynowej
3.4. Moduły magazynowe w składowaniu rzędowym
3.5. Moduły magazynowe w składowaniu blokowym
3.6. Objętość modułu magazynowego
3.7. Składowanie z piętrzeniem jednostek ładunkowych
3.8. Zagospodarowanie magazynów
3.9. Zagospodarowanie strefy składowania magazynu z wykorzystaniem analizy ABC
3.10. Adresowanie miejsc składowania
3.11. Pytania kontrolne
4. Wydawanie towaru z magazynu
4.1. Kompletacja towarów
4.2. Strefa wydań
4.3. Formowanie ładunku na środkach transportu zewnętrznego
4.4. Formowanie ładunku w kontenerach
4.5. Pytania kontrolne
5. Dokumentacja magazynowa
5.1. Dokumentacja magazynowa – wprowadzenie
5.2. Zasady wypełniania dokumentacji
5.3. Dokument Pz - przyjęcie z zewnątrz
5.4. Dokument Mm - przesunięcie międzymagazynowe
5.5. Dokument Rw - rozchód wewnętrzny
5.6. Dokument Wz - wydanie zewnętrzne
5.7. Faktura VAT
5.8. Pytania kontrolne
6. Zapasy - wprowadzenie do ćwiczeń
6.1. Zapasy - podstawowe definicje
6.2. Struktura ilościowa zapasu oraz systemy kontroli poziomu zapasów
6.3. Metody określania popytu
6.4. Planowanie przesunięć między magazynami
6.5. Pytania kontrolne
7. Model ekonomicznej wielkości zamówienia
7.1. Koszty odnawiania zapasów
7.2. Koszty utrzymania zapasów
7.3. Łączne roczne koszty całkowite związane z uzupełnianiem i utrzymaniem zapasu
7.4. Model ekonomicznej wielkości zamówienia EWZ (EOQ - Economic Order Quantity Model)
7.5. Zapas bezpieczeństwa dla modelu EWZ
7.6. Pytania kontrolne
8. Metody odnawiania zapasów
8.1. Model punktu zamawiania, czyli kiedy zamawiać
8.2. Model stałego okresu zamówienia
8.3. Systemy wizualne - system dwóch skrzynek
8.4. Pytania kontrolne
9. Prognozowanie
9.1. Prognozowanie - wprowadzenie
9.2. Model naiwny
9.3. Zwykła średnia arytmetyczna
9.4. Średnia arytmetyczna ruchoma
9.5. Wygładzanie wykładnicze - prosty model Browna
9.6. Trend - model prostej regresji liniowej
9.7. Model ekonometryczny
9.8. Pytania kontrolne
10. Rozkłady teoretyczne występowania częstości popytu
10.1. Profil popytu
10.2. Wartość średnia i odchylenie standardowe, czyli jak opisać profil popytu
10.3. Rozkłady teoretyczne
10.4. Rozkład normalny
10.5. Rozkład Poissona
10.6. Rozkład wykładniczy
10.7. Pytania kontrolne
11. Przykład zadania projektowego
12. Wyniki ćwiczeń rachunkowych
Rozwiń

Informacje techniczne

Funkcjonalność treści cyfrowych:
- język treści: język polski,
- sposób dostarczenia: udostępnienie na platformie e-learningowej, w terminie do 3 dni roboczych wysyłamy wersję PDF,
- czas odtwarzania: 2 lata, zgodnie z regulaminem sklepu e-bit.edu.pl,
- warunki korzystania: dostępność w trybie on-line.
Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem została opisana szerzej w regulaminie sklepu
Rozwiń

Dla kogo

E-book został przygotowany jako materiał pomocniczy dla uczniów techników logistycznych, odbywających zajęcia praktyczne w laboratorium magazynowym. Zeszyt ćwiczeń może być przydatny także dla osób, które biorą udział w różnego rodzaju kursach doskonalących z zakresu gospodarki magazynowej.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 31,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje