Stosowanie i wykorzystanie kodów kreskowych u dostawców do wojska
 - Szkolenie logistyczne / On-line

Stosowanie i wykorzystanie kodów kreskowych u dostawców do wojska
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania: godz. 10:00 - 14:30

Cena brutto: 750,00 PLN

SZKOLENIE ON-LINE (na żywo): Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce.

UWAGA: kilka słów od Prowadzącej szkolenie!

Dostawcy do wojska, zgodnie z wymogami zamawiających, kodują wyroby, nie zawsze wykorzystując najlepsze praktyki biznesowe. Poprawne okodowanie dostaw do wojska powinno producentowi i dostawcy przynosić dodatkowe korzyści: poprawiać procesy logistyczne i efekty ekonomiczne firmy.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników możliwości usprawnienia logistyki, w tym gospodarki magazynowej firmy oraz przejścia na wyższy stopień cyfryzacji, wykorzystując oznaczenia kodowe, wymagane przez MON.
Ponadto, w oparciu o ekspercką wiedzę i doświadczenie Prowadzącej - Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób spełniać wymogi zamawiających w zakresie kodowania dostaw z  uwzględnieniem specyfiki asortymentowej wyrobów oraz form opakowaniowych i pozostałych uwarunkowań, w tym zgodnie z nowymi wymogami, jakie planowane są w Siłach Zbrojnych RP od 2022 roku.

Szkolenie on-line to transmisja audio-wideo online w czasie rzeczywistym - jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym a uczestnikami. Szkolenie on-line realizowane jest przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci Internet w formie wykładu wraz z częścią praktyczną oraz dyskusji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

Uczestnik w szkoleniu on-line zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie (komputer, laptop, tablet, etc.) podłączone do sieci Internet wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem, a także (opcjonalnie) kamerę. Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

 
- Dostawcy do wojska wyrobów wszelkich branż - obecni i potencjalni.
- Zarządzający i pracownicy działów logistyki, informatyki, magazynów, zaopatrzenia i zbytu.
- Zapoznanie się z funkcjonalnością systemu automatycznej identyfikacji (ADC) i jego możliwościami wykorzystania w firmie, dostosowanymi do jej uwarunkowań: organizacyjno-prawnych, informatycznych, technicznych i finansowych.
- Poznanie zasad i kolejnych kroków wdrożenia lub usprawnienia systemu ADC w firmie, z wykorzystaniem oznaczeń kodowych na dostawach do wojska.
- Poznanie najlepszych praktyk biznesowych w zakresie identyfikacji i kodowania: zasobów, materiałów zaopatrzeniowych oraz własnych wyrobów gotowych.
9:45 – 10:00 - Rozpoczęcie logowania uczestników
10:00 – 11:30 - Szkolenie on-line cz. I
 1. Wstęp: współpraca Ł-ILiM i GS1 Polska z NATO, Siłami Zbrojnymi RP oraz z dostawcami do wojska.
 2. Narzędzia e-gospodarki usprawniające łańcuch dostaw, w tym logistykę wewnętrzną firmy.
 3. Możliwości i korzyści z zastosowania systemu automatycznej i elektronicznej wymiany danych (ADC i EDI) w firmie dostawcy.
 4. Rozwiązania w zakresie ADC i EDI: istniejące i zalecane; przechodzenie z rozwiązań własnych na standardowe.
 5. Czas i kolejność wdrażania systemu ADC w zależności od uwarunkowań firmy.
 6. Możliwa i wymagana funkcjonalność wdrażanego systemu ADC - podstawowe warianty wdrożeniowe.
11:45 – 12:00 - Przerwa
12:00 – 13:30 - Szkolenie on-line cz. II
 1. Standardy GS1 stosowane w wojsku i u dostawcy wg Decyzji nr 3 MON; zakres aktualnie modyfikowanych wymogów dla dostawcy.
 2. Dobór danych i rodzajów kodów kreskowych w zależności od rodzaju oznaczanego obiektu (materiałów zaopatrzeniowych firmy – surowców, półfabrykatów, opakowań oraz wyrobów gotowych wg grup materiałowych i funkcji w dostawach, lokalizacji fizycznych, zasobów i innych obiektów).
 3. Identyfikacja obiektów wg standardów globalnych, branżowych, krajowych i wewnętrznych firmy - tworzenie identyfikatorów i relacje między nimi w bazach danych.
 4. Nowe zasady kodowania dostaw do wojska, w tym wynikające z nadrzędnych aktów prawnych oraz dla sprzętu i środków bojowych - wyrobów wieloczęściowych.
 5. Karty wyrobów i ich wypełnianie – najlepsze praktyki i zapowiadane zmiany.
13:30 – 13:40 - Przerwa
13:40 – 14:30 - Szkolenie on-line cz. III
 1. Warianty oznaczania jednostek handlowych i logistycznych – tworzenie oznaczeń w kodach kreskowych na różnych obiektach i na etykietach logistycznych GS1, w tym dobór sprzętu i oprogramowania – najlepsze praktyki.
 2. Wymogi techniczne oznaczeń kodowych, ich lokalizacja i weryfikacja poprawności.
 3. Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia.
14:30 - Zakończenie szkolenia.
Szkolenie organizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line wynosi: 750,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla  drugiej i każdej następnej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
Po otrzymaniu potwierdzenia szkolenia i dokonaniu płatności, na 2 dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma od nas drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line.
 
Cena szkolenia on-line obejmuje:
- dostęp do wirtualnego pokoju, udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz imienny certyfikat PDF – uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez uczestników podczas transmisji szkolenia na Komunikatorze Chat.

 
* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z  2018 r.‚ poz. 701).
mgr Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny specjalista i konsultant w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska.
Od ponad 40 lat pracownik instytutu badawczego, realizującego prace na rzecz firm i  organizacji z wszelkich sektorów gospodarczych w zakresie nowych, efektywnych form działania. Ekspert ds. elektronicznej gospodarki - systemów automatycznej identyfikacji - ADC i elektronicznej wymiany danych - EDI wg standardów branżowych i  globalnych GS1, od ponad 30 lat zajmuje się problematyką standaryzacyjną w tym zakresie. Autor i współautor ponad 130 projektów wdrożeniowych oraz kilkuset opinii, ocen i audytów, w tym w zakresie ADC. Kierownik lub współwykonawca projektów, realizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych oraz finansowanych ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszu norweskiego oraz projektów rządowych, w tym: Projektu Programu Wieloletniego "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju Elektronicznej Gospodarki w Polsce". Współpracuje z instytucjami rządowymi (np. w ramach porozumienia z Ministerstwem Zdrowia i z Ministerstwem Obrony Narodowej, w tym od ponad 10 lat ściśle z Siłami Zbrojnymi RP oraz z dostawcami do wojska).
Jest autorem i współautorem materiałów szkoleniowych krajowej organizacji GS1 oraz Wyższej Szkoły Logistyki i jej wykładowcą. Jako autor i współautor referatów konferencyjnych, artykułów i publikacji wydawniczych, zrealizowała: ok. 60 prac badawczych, ok. 100 referatów na konferencje krajowe i międzynarodowe, jest autorem ponad 500 artykułów.

Metryczka szkolenia

Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce.

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje