Kody kreskowe zgodne z globalnymi standardami. Szkolenie podstawowe -  Szkolenie logistyczne / On-line

Kody kreskowe zgodne z globalnymi standardami. Szkolenie podstawowe
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania: godz. 10:00 - 15:00

Cena brutto: 750,00 PLN

Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce!

Uczestnik szkolenia pozna zasady identyfikowania jednostek handlowych – towarów, zarówno sprzedawanych w detalu, jak i przeznaczonych do dystrybucji hurtowej, zarówno o stałej, jak i o zmiennej ilości / masie. Przedstawione zostaną zasady rządzące zagadnieniami zachowania bądź zmiany unikatowych numerów towarów (GTIN) w zależności od sytuacji, z jakimi można się spotkać podczas codziennej pracy. Kolejnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi na aspekty techniczne kodów kreskowych, ich jakość wydruku i możliwe do popełnienia błędy, co wpływa na sprawność przepływu towarowego w łańcuchach dostaw i w konsekwencji na relacje biznesowe pomiędzy partnerami handlowymi. Istotną częścią szkolenia są także praktyczne ćwiczenia utrwalające wiedzę merytoryczną.

Celem szkolenia jest:
- uświadomienie Uczestników potrzeby standaryzacji w zakresie identyfikacji i międzynarodowych trendów w tym zakresie,
- poznanie globalnych zasad identyfikacji i klasyfikacji jednostek handlowych,
- poznanie globalnych zasad zachowania bądź zmiany numerów produktów w zależności od sytuacji,
- zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o jakość techniczną nanoszonych kodów kreskowych.

Szkolenie on-line to transmisja audio-wideo online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym, a uczestnikami. Szkolenie on-line realizowane jest przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci Internet w formie wykładu wraz z częścią praktyczną oraz dyskusji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników. Uczestnik w szkoleniu on-line zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie (komputer, laptop, tablet, etc.) podłączone do sieci Internet wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem, a także (opcjonalnie) kamerę. Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.
- aktualni lub potencjalni uczestnicy Systemu GS1 - producenci, dystrybutorzy, właściciele marek handlowych, czyli te przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne za identyfikowanie produktów,
- specjaliści ds. identyfikacji i znakowania produktów,
- pracownicy działów związanych z projektowaniem opakowań, logistyką i łańcuchami dostaw,
- firmy rozpoczynające wdrażanie technologii automatycznej identyfikacji.
Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:
- znać definicje jednostki handlowej i rozróżniać poszczególne jej rodzaje,
- potrafić tworzyć numery GTIN-13 i GTIN-14 dla tworzonych jednostek handlowych,
- umieć dobrać odpowiedni rodzaj kodu kreskowego w zależności od rodzaju jednostki handlowej,
- znać zasady unikania błędów w generowaniu i nanoszeniu kodów kreskowych na produktach,
- świadomi wpływu poprawnych i błędnych kodów kreskowych na sprawność przepływu towarowego w łańcuchach dostaw i w konsekwencji na relacje biznesowe między partnerami handlowymi.
9:45 - 10:00 - Rozpoczęcie logowania uczestników
10:00 - 11:30 - Szkolenie on-line cz. I
1. Standaryzacja w identyfikacji i komunikacji: dlaczego jest potrzebna?
2. Identyfikacja jednostek handlowych detalicznych i hurtowych, o stałej i zmiennej ilości.
3. Standardy zarządzania numerami GTIN: jak poprawnie znakować produkty, czyli najnowsze, opracowane na poziomie międzynarodowym, zasady zachowania bądź zmiany numeru GTIN, zgodnie z wytycznymi GS1.
11:30 - 11:45 - Przerwa
11:45 - 13:15 - Szkolenie on-line cz. II
4. Zasady doboru odpowiednich symbolik kodów kreskowych w zależności od obszarów ich zastosowań.
5. Budowa kodów kreskowych: EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF-14, GS1-128. Najczęściej popełniane błędy w wykonaniu kodów kreskowych na opakowaniach i etykietach.
6. Jak unikać błędów w kodowaniu?
13:15 - 13:30 - Przerwa
13:30 - 15:00 - Szkolenie on-line cz. III
7. Wpływ jakości kodów kreskowych na relacje biznesowe.
8. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu numerów GTIN dla różnych form opakowań jednostkowych i zbiorczych.
9. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników.

15:00 - Zakończenie szkolenia.
Szkolenie organizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line wynosi: 750,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę.
 

RABAT: 10%  dla drugiej i każdej następnej osoby przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na ww. szkolenie.

Po otrzymaniu potwierdzenia szkolenia i dokonaniu płatności, na 2 dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma od nas drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line.

Cena szkolenia on-line obejmuje:
- dostęp do wirtualnego pokoju, udział w szkoleniu,
- imienny certyfikat uczestnictwa - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- prezentacja PDF - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez Uczestników podczas transmisji szkolenia na Komunikatorze Chat.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701).
Piotr Frąckowiak - Główny specjalista ds. standardów GS1 w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania (Łukasiewicz - ILiM). Jako konsultant – doradca pracuje nad wdrażaniem standardów Systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie systemów automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności, realizowanych na rzecz klientów Łukasiewicz - ILiM oraz w projektach europejskich. Członek europejskiej grupy roboczej ds. automatycznej identyfikacji i kodów kreskowych w ramach GS1 in Europe. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Autor szeregu publikacji z zakresu standardów GS1 oraz prelegent wielu konferencji biznesowych i naukowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki.

Metryczka szkolenia

Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce!

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje