Monitoring towarów w systemie SENT - Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Monitoring towarów w systemie SENT
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 780,00 PLN

 • Pozyskanie wiedzy w dziedzinie obowiązków monitorujących.
 • Pozyskanie umiejętności  samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów.
 • Przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC.

 • Szkolenie pozwoli na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu ogólnych zasad monitorowania przewozu towarów wrażliwych i ich klasyfikacji. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z obowiązkami jakie nakłada się na nich w przypadku wysyłania, przemieszczania i odbioru towarów objętych wymogiem zgłoszenia w systemie SENT.   
 • Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian dotyczących monitorowania przewozu kolejowego jak i wywozu leków. Streszczenie zapowiedzi zmian związanych z geolokalizacją [USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.)]
   
 • Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym dotyczącym przewozu towarów wrażliwych . Jego odbiorcami powinni być pracownicy firm:
 • √ sprzedających wspomniane towaru lub dostarczających je w handlu zagranicznym,
 • √ transportowych - uczestniczących w przemieszczaniu  tych towarów na terenie kraju
 • √ kupujących przedmiotowe towary i nabywających je w trybie importu i transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
 • √ pozyskanie świadomości w dziedzinie obowiązków monitorujących,
 • √ umiejętność samodzielnego zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych dot.  przemieszczania towarów,
 • √ poznanie scenariuszy przewozów objętych trybem monitorowania,
 • √ przeprowadzenie skutecznej rejestracji na PUESC,
 • √ poprawne  definiowanie wszelkich obowiązków i  wyłączeń.
 • I. Cel ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów.
 
 • II. Zakres przedmiotowy:
1. Towary wrażliwe.
2. Klasyfikacja towarów w CN.
3. Ilość podlegająca monitorowaniu.
4. Towary wyłączone.
 
 • III. Zakres podmiotowy i obowiązki każdego z użytkowników:
1. Podmiot wysyłający.
2. Podmiot odbierający.
3. Przewoźnik (kolejowy i drogowy).
4. Odbiorca towarów (zamykanie zgłoszenia).
 
 • IV. Kanały wymiany informacji - online - system SENT na portalu PUESC.
 
 • V. Scenariusze dostaw:
1. Wysyłka rozpoczynająca się w kraju (dostawa krajowa, eksport, WDT) - SENT 100 i pochodne w tym SENT kolejowy 130 i 137.
2. Wysyłka kończąca się w kraju (WNT, Import) - SENT 200 i pochodne w tym SENT kolejowy 230 i 237.
3. Przemieszczanie via-Polska SENT 300.
 
 • VI. Niedostępność systemu i dokument zastępujący:
1. Budowa dokumentu.
2. Użycie przez podmiot wysyłający, przewożący, odbierający.
3. Adres nadania i sposób potwierdzenia odbioru.
 
 • VII. Rejestracja na PUESC:
1. Uproszczona - podmiot przewożący, odbierający,
2. Pełna - podmiot dokonujący zgłoszenia,
3. Upoważnienie dla reprezentanta.
 
 • VIII. Anulowanie, uaktualnienie i uzupełnienie zgłoszenia przemieszczania:
1. Terminy.
2. Warunki stosowania.
 
 • IX. Tryb kontroli SENT:
1. Kontrola przesiewowa.
2. Kontrola w ramach analizy ryzyka.
3. Kontrola post-przewozowa.
4. Zabezpieczenie przesyłki lub towaru - plomby , kaucje.
5. Opłaty związane z konwojem i przechowaniem.
6. Dokumentacja.
 
 • X. System kar i ich wysokość:
1. Kara pieniężna i jej charakter.
2. Mandat dla kierowcy.
3. Wysokość kar.
4. Odstąpienie od nałożenie kar:
    a. Pomoc de minimis,
    b. Warunki i termin stosowania.
 • XI. Zapowiedzi i kierunki zmian w przepisach:
1. Rozszerzenie obowiązków dot. olejów opałowych:
    a. Limity i wyłączenia,
    b. Dodatkowe dane w zgłoszeniu,
    c. Rejestracja przewozy i transakcji oraz przeznaczenia,
    d. Nowy użytkownik - podmiot nabywający,
    e. Nowe kwalifikacje do nałożenia kar.
2. Rozciągniecie przepisów SENT na gaz skroplony LPG z grupy 2711 i 2901:
    a. Limity i zwolnienia,
    b. Dodatkowe dane.
3. Podniesienie wysokości kaucji.
 
 • XII. Wnioski i pytania, zakończenie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 9.00-15.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

 • Roman Andrzejewski – ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat), do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Metryczka szkolenia

14.11.2019 - Poznań
Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF
lub wypełnij formularz online poniżej.


Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje