Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych - Szkolenie logistyczne / On-line

Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania 28h

Cena brutto: 616,00 PLN

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne z zakresu Systemów Informacyjnych Przedsiębiorstw Handlowych i Dystrybucyjnych i dowiedz się jak rozwiązywać problemy optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym!

O szkoleniu

 • Szkolenie jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • pracownicy działów produkcji, logistyki i informatyki
 • kadra zarządzająca firmy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • zrozumieć konieczność pełnej i zintegrowanej informatyzacji przedsiębiorstwa i być w stanie określić potrzeby informacyjne
 • znać technologie IT, które wspierają zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać struktury i funkcjonalności zintegrowanych systemów informacji MRPII / klasy ERP
 • być w stanie określić potrzeby i wymagania użytkowników w temcie zintegrowanych systemów informacji wspomagających zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać rozwiązania i technologie oferowane przez zintegrowane systemy nowej gospodarki ERPI, w tym możliwości wykorzystania technologii internetowych w przetwarzaniu infrmacji
 • znać funkcjonowanie i możliwości zastosowania systemów zarządzania relacjami z klientami klasy CRM
 • znać możliwości funkcjonalne i stosowania Suply Chain Management SCM, w tym model SCOR, platformy wymiany danych, technologie informatyczne wspierające SCM, technologie identyfikacji radiowej RFID

Program szkolenia

 • rola i miejsce zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, opis i ocena procesów biznesowych a funkcjonalność systemu informacyjnego
 • podział oprogramowania
 • architektura zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRPII/ERP
 • rola technologii baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • metody i techniki projektowania systemów informacyjnych zarządzania, cykl życia i rozwoju systemu SDLC
 • wykorzystanie technologii internetowych i intranetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • architektura systemu zintegrowanego Nowej Ekonomii – ERPII
 • wspieranie zarządzania relacjami z klientami CRM w systemach informacyjnych
 • zarządzanie łańcuchami dostaw SCM, w systemach informacyjnych
 • problemy wdrażania systemów zintegrowanych w przedsiębiorstwie
 • efekty i bariery wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 616,00 PLN

Opinie o nas

Polecane szkolenia

Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'Europejska infrastruktura i sieć logistyczna' i poznaj zagadnienia dotyczące funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej!
308,00 PLN
Do koszyka Więcej

Centra logistyczne

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'Centra Logistyczne' poświęcone najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych zawierające przykłady europejskich i polskich rozwiązań z tego zakresu!
264,00 PLN
Do koszyka Więcej

My first steps in logistics

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'My first steps in logistics' oferujące praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki!
274,00 PLN
Do koszyka Więcej

Logistyka eksploatacji

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne z zakresu E-logistyki, aby poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie organizacji działań logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych!
352,00 PLN
Do koszyka Więcej

E-logistyka

 • Znajomość systemów informatycznych w logistyce
 • Umiejętność zastosowania systemów intelignetnych
 • Certyfikat ukończenia kursu
440,00 PLN
Do koszyka Więcej
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje