Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych - Szkolenie logistyczne / On-line

Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania: 28h

Cena brutto: 678,00 PLN

 • Umiejętność rozwiązywania problemów optymalizacji
 • Znajomość technologii IT wspierających zarządzanie
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • Szkolenie jest zaprojektowany w celu przygotowania uczestników kursu do rozwiązywania problemów optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zwiększenia efektywności procesów i systemów gospodarczych, jak również zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa oraz polepszenia wyniku działalności gospodarczej.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • pracownicy działów produkcji, logistyki i informatyki
 • kadra zarządzająca firmy
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie logistyki

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • zrozumieć konieczność pełnej i zintegrowanej informatyzacji przedsiębiorstwa i być w stanie określić potrzeby informacyjne
 • znać technologie IT, które wspierają zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać struktury i funkcjonalności zintegrowanych systemów informacji MRPII / klasy ERP
 • być w stanie określić potrzeby i wymagania użytkowników w temcie zintegrowanych systemów informacji wspomagających zarządzanie firmą produkcyjną
 • znać rozwiązania i technologie oferowane przez zintegrowane systemy nowej gospodarki ERPI, w tym możliwości wykorzystania technologii internetowych w przetwarzaniu infrmacji
 • znać funkcjonowanie i możliwości zastosowania systemów zarządzania relacjami z klientami klasy CRM
 • znać możliwości funkcjonalne i stosowania Suply Chain Management SCM, w tym model SCOR, platformy wymiany danych, technologie informatyczne wspierające SCM, technologie identyfikacji radiowej RFID

Program szkolenia

 • rola i miejsce zintegrowanych systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, opis i ocena procesów biznesowych a funkcjonalność systemu informacyjnego
 • podział oprogramowania
 • architektura zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRPII/ERP
 • rola technologii baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • metody i techniki projektowania systemów informacyjnych zarządzania, cykl życia i rozwoju systemu SDLC
 • wykorzystanie technologii internetowych i intranetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • architektura systemu zintegrowanego Nowej Ekonomii – ERPII
 • wspieranie zarządzania relacjami z klientami CRM w systemach informacyjnych
 • zarządzanie łańcuchami dostaw SCM, w systemach informacyjnych
 • problemy wdrażania systemów zintegrowanych w przedsiębiorstwie
 • efekty i bariery wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 678,00 PLN

Opinie o nas

Polecane szkolenia

Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

 • Umiejętność podejmowania decyzji dot. przepływu ładunków
 • Praktyczna znajomość organizacji sieci logistycznych
 • Certyfikat ukończenia kursu
339,00 PLN
Do koszyka Więcej

Centra logistyczne

 • Znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania centrów
 • Umiejętność planowania i doboru lokalizacji
 • Certyfikat ukończenia kursu
290,00 PLN
Do koszyka Więcej

Logistyka eksploatacji

 • Znajomość logistyki utrzymania systemów technicznych
 • Umiejętność planowania działań zapobiegawczych
 • Certyfikat ukończenia kursu
387,00 PLN
Do koszyka Więcej

E-logistyka

 • Znajomość systemów informatycznych w logistyce
 • Umiejętność zastosowania systemów intelignetnych
 • Certyfikat ukończenia kursu
484,00 PLN
Do koszyka Więcej

My first steps in logistics

 • Znajomość angielskiej terminologii logistycznej
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i korespondencji
 • Certyfikat ukończenia kursu
300,00 PLN
Do koszyka Więcej
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje