Wdrożenie kodów kreskowych na dostawach do wojska wg wymogów MON - najlepsze praktyki biznesowe -  Kody kreskowe / Stacjonarne

Wdrożenie kodów kreskowych na dostawach do wojska wg wymogów MON
najlepsze praktyki biznesowe

Czas trwania: godz. 10:00 - 14:30

  • Szkolenie dla dostawców do wojska nt. obowiązku znakowania produktów - wymogi i zasady.
  • Jak uzyskać uprawnienia do kodowania, weryfikować poprawność oznaczeń kodowych.
  • Jak poprawnie, najprościej i najtaniej okodować swoje dostawy do wojska zgodnie z wymogami MON.

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce.

Reorganizacja logistyki w Siłach Zbrojnych wymaga wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji - ADC poprzez kody kreskowe. Docelowo wszystkie dostawy będą oznaczone kodami kreskowymi wg globalnych standardów Systemu GS1, zgodnie z "DECYZJĄ Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej”.
Decyzja ta dotyczy wszystkich firm dostarczających wyroby do wojska.
W oparciu o szerokie doświadczenie trenera Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jak uzyskać uprawnienia do kodowania swoich i obcych wyrobów oraz jak zarejestrować się w Systemie GS1, jak tworzyć i stosować identyfikatory: GTIN, GLN, SSCC, NSN i JIM oraz pozostałe dane w kodzie kreskowym, jak wypełnić Karty wyrobów, jak stworzyć oznaczenia kodowe: na jednostki detaliczne w kodach EAN/UPC, na jednostki handlowe niedetaliczne w kodzie GS1-128 oraz jak utworzyć etykiety logistyczne GS1 dla wszystkich rodzajów towarów sztukowych i o zmiennych ilościach wyrażonych w: kilogramach, litrach lub metrach, we wszystkich formach opakowaniowych (jednostkowych, zbiorczych i logistycznych), z użyciem jakiego sprzętu i oprogramowania. Będą potrafili również zweryfikować poprawności oznaczeń kodowych i etykiet logistycznych GS1.
- obecni i potencjalni dostawcy do wojska wyrobów wszelkich branż,
- obecni i potencjalni Uczestnicy Systemu GS1.
Uzyskanie kompleksowej wiedzy i informacji jak poprawnie, najprościej i najtaniej okodować swoje dostawy do wojska zgodnie z wymogami MON.
9.30–10:00 Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00–11:30 Szkolenie online – cz. I
Rozpoczęcie szkolenia – wstępne informacje techniczne.
Wstęp: wdrażanie kodów kreskowych w wojsku wg GS1,  współpraca GS1 i GS1 Polska z NATO i z Siłami Zbrojnymi RP oraz z dostawcami do wojska.
Standardy GS1 stosowane w wojsku i u dostawcy.
Podstawa prawna - Decyzja MON nr 3: zakres wymogów dla dostawcy.
Wyroby wg grup materiałowych i funkcji opakowań w dostawach do resortu obrony narodowej a wymogi ich kodowania.
Identyfikacja produktów: globalna - GTIN, branżowa – NSN i krajowa – JIM: tworzenie identyfikatorów i relacje między nimi.
Wyroby wg grup materiałowych i funkcji opakowań w dostawach do resortu obrony narodowej a wymogi ich kodowania.
Identyfikacja produktów: globalna - GTIN, branżowa – NSN i krajowa – JIM: tworzenie identyfikatorów i relacje między nimi.
Identyfikacja dostawcy i zamawiającego wg numerów GLN.
Karty wyrobów i ich wypełnianie.
11:30–11:45 Przerwa
11:45–13:15 Szkolenie online – cz. II
Warianty oznaczania jednostek handlowych i logistycznych – dobór i tworzenie danych w kodzie kreskowym na wyrobach i na etykietach logistycznych GS1 z SSCC.
Wymogi techniczne kodów kreskowych GS1.
Tworzenie oznaczeń kodowych – sprzęt i oprogramowanie.
13:15–13:30 Przerwa
 
13:30-14:00
Szkolenie online – cz. III
Lokalizacja oznaczeń kodowych i etykiet logistycznych.
Kompleksowa weryfikacja oznaczeń kodowych.
Podsumowanie: kolejne kroki wdrażania i możliwości współpracy z GS1 Polska
14:00-14:30 Odpowiedzi prowadzącego na pytania Uczestników, ankieta.
          14:30 Zakończenie szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia dla firm (Uczestników Systemu GS1) wynosi: 590,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
Cena szkolenia dla pozostałych firm wynosi: 770,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
 
Co obejmuje cena:
- udział w szkoleniu, dostęp do wirtualnego pokoju,
- prezentację w wersji elektronicznej (PDF) - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w wersji elektronicznej - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez Uczestników na Komunikatorze Chat podczas transmisji szkolenia.
 
Jak się zapisać?
- online przez stronę: www GS1 Polska.

UCZESTNICY SYSTEMU GS1 PŁACĄ MNIEJ!
 
Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu:
Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie www GS1 Polska, pod nr tel.: 61 666 48 56 lub e-mail: szkolenia@gs1pl.org
 
ZAPRASZAMY
mgr Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista i konsultant w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania / GS1 Polska.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierunek: Ekonometria i Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą "tajne", co pozwala pracować na rzecz firm i instytucji, które tego wymagają.
Od ponad 30 lat pracownik instytutu badawczego, realizującego prace na rzecz firm i organizacji z wszelkich sektorów gospodarczych w zakresie nowych, efektywnych form działania. Główny Specjalista ds. elektronicznej gospodarki - systemów automatycznej identyfikacji - ADC i elektronicznej wymiany danych - EDI wg standardów branżowych i globalnych GS1 w Instytucie Logistyki i Magazynowania i od ponad 20 lat zajmuje się problematyką standaryzacyjną w tym zakresie. Autor i współautor ponad 130 projektów wdrożeniowych oraz ok. 100 opinii, ocen i audytów, w tym w zakresie ADC. Kierownik lub współwykonawca projektów, realizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych oraz finansowanych ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszu norweskiego oraz projektów rządowych, w tym: Projektu Programu Wieloletniego "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju Elektronicznej Gospodarki w Polsce". Współpracuje też z instytucjami rządowymi (np. w ramach porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Obrony Narodowej). Jest autorem i współautorem materiałów szkoleniowych krajowej organizacji GS1 oraz Wyższej Szkoły Logistyki i jej wykładowcą.
Jako autor i współautor referatów konferencyjnych, artykułów i publikacji wydawniczych, zrealizowała: ok. 40 prac badawczych, ok. 60 referatów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz ponad 30 seminaryjnych, jest autorem ponad 500 artykułów.
Udział w organizacjach:
- członek Rady Polskiej Izby Opakowań (poprzednio: KIO) - 4 kadencje
- członek Polskiej Rady Użytkowników Systemu GS1 - 2 kadencje
- członek Komitetu Wykonawczego organizacji krajowych: PL ODETTE, Centrum EDI Polska (CEDIP - członek CEFACT - ONZ) oraz Komitetu Racjonalizacji Procedur Biznesowych "POLPRO" - Krajowej Izby Gospodarczej
- członek komitetów: Krajowych Konferencji E-Gospodarki i Konferencji „Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i z Unią Europejską”
- Prezes Rady Nadzorczej spółki pracowniczej IGMag - 3 kadencje

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje