Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Praktyczne omówienie zasad działania Platformy Elektronicznego Fakturowania -  Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Praktyczne omówienie zasad działania Platformy Elektronicznego Fakturowania
Szkolenie dla E-administracji / Stacjonarne

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 550,00 PLN

  • Zakładanie kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania.
  • Budowanie struktury kont dla konkretnej organizacji.
  • Zasady obsługi faktur i innych dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Platformy.

SIĘGNIJ PO WIEDZĘ Z PIERWSZEJ RĘKI!
STWORZYLIŚMY PEF I NAJLEPIEJ ZNAMY ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA


Szkolenie realizuje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, który na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nadzorował powstanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Platforma powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów z zakresu elektronicznego fakturowania.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad działania platformy PEF od strony praktycznej.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:
- zakładania kont na Platformie Elektronicznego Fakturowania,
- budowania struktury kont dla konkretnej organizacji,
- zasad obsługi faktur i innych dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Platformy.

W trakcie szkolenia trenerzy będą odpowiadać na pytania i wątpliwości, które umożliwią wykorzystanie zdobytej podczas szkolenia wiedzy w praktyce.

- dla osób, które będą w swojej instytucji/firmie odpowiedzialne za korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania, tj. odbieranie faktur elektronicznych za zrealizowane zamówienia publiczne,

- dla pracowników, których zadaniem będzie rejestracja konta dla instytucji/firmy, stworzenie struktury kont i zarządzanie nimi,

- dla osób zainteresowanych elektronicznym fakturowaniem w zamówieniach publicznych i zasadami działania Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- będzie znał podstawowe funkcje Platformy Elektronicznego Fakturowania,
- będzie potrafił utworzyć konto na PEF i wiedział jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi modelami rejestracji kont,
- będzie potrafił obsługiwać dokumenty przesyłane/odbierane za pośrednictwem PEF.

1. Obowiązki w ramach PEF na gruncie przepisów prawa
2. Zakładanie kont na PEF

A. Wybór brokera

B. Rejestracja konta

a. w modelu rozproszonym (numery identyfikacyjne NIP i GLN)
b. w modelu scentralizowanym

C. Zarządzanie kontem na platformie PEF

a. dodawanie adresów PEF jednostek podległych
b. dodawanie użytkowników w celu obsługi adresów lub kont PEF

D. Wykorzystanie GLN w administracji

3. Dokumenty wysyłane za pośrednictwem PEF

A. Dokumenty związane z kontrolą biznesową realizacji zamówień publicznych
a. Zamówienie towarów i usług
- kto i kiedy wysyła e-dokument
- powiązanie z umową
- pogląd i wydruk dokumentu
b. Awizacja dostawy
- kto i kiedy wysyła e-dokument
- elementy awizacji
- podgląd i wydruk dokumentu
c. Potwierdzenie odbioru
- cel i funkcjonalność e-dokumentu
- podmioty generujące e-dokument
- potwierdzenie odbioru a PZ (przyjęcie z zewnątrz)

B. Dokumenty księgowe dostarczane w ramach platformy PEF
a. e-Faktura
- elementy faktury PEF - nr NIP dla rozliczeń podatkowych, warunki płatności, termin płatności, sposób zapłaty, specyfikacja towarów lub usług
- dodatkowe dane - standardowa identyfikacja towaru, identyfikator wg. sprzedającego i kupującego
- podstawy i przyczyny zwolnienia dostawy od podatku VAT, odwróconego opodatkowania, dostawy poza systemem VAT
- przyznawanie rabatów
- podgląd wydruku e-Faktury
b. Faktura korygująca
- kiedy i przez kogo wystawiana
- opis przyczyn wystawienia faktury korygującej
- zestawienie zmian pozycji faktury korygującej

C. Inne dokumenty generowane na platformie  PEF
a. Nota księgowa
- cel i zastosowanie
- wystawca noty księgowej
b. Książka adresowa

4. Odpowiedź na pytania uczestników.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 550,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę.
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej instytucji.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Cena szkolenia obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe w formie drukowanej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można  uzyskać pod numerem tel. 61 666 48 01 lub e-mail:  szkolenia@ilim.lukasiewicz.gov.pl
 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)

 


Sebastian Mazur - analityk procesów administracyjnych i biznesowych, członek zespołu projektu "Platforma Pośrednicząca Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych", w ramach którego prowadzi warsztaty wdrożeniowe dla przedstawicieli administracji publicznej. Specjalista w Instytucie Logistyki i Magazynowania zajmujący się zagadnieniami obrotu gospodarczego.

Roman Andrzejewski - analityk procesów administracyjnych i biznesowych, członek zespołu projektu "Platforma Pośrednicząca Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów publicznych", w ramach którego prowadzi warsztaty wdrożeniowe dla przedstawicieli administracji publicznej. Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz przedstawicielstwa podatkowego. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej Lewiatan. Doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 550,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje