Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków. Książka plus dodatki -  Wydanie drukowane

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków. Książka plus dodatki - Wydanie drukowane

Rodzaj produktu: Wydanie drukowane
Autorzy: Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2013
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
Numer wydania: ISBN: 978-83-63186-40-1
Liczba stron: 368

O wydaniu

W książce poruszane są zagadnienia z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP. Powstała w odpowiedzi na potrzeby uczniów, studentów i nauczycieli. Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw, z uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną w firmie. Wydanie zawiera prezentację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Dodatkowym atutem w ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające, zamieszczone po każdym z rozdziałów.
Materiał jest tak opracowany, że opanowanie go pozwoli Ci czuć się pewnie podczas udzielania odpowiedzi na egzaminach. Przytoczone praktyczne rozwiązania będziesz mógł z satysfakcją wdrażać na swoim stanowisku pracy. Zagadnienia możesz zgłębiać, dotykając stron książki pachnącej jeszcze farbą drukarską, czytając w spokoju, popijając ulubionym napojem. Do końca 2020 roku tę książkę kupiło 10161 osób.
Rozwiń

Dodatki

Po sfinalizowaniu zamówienia na książkę otrzymasz link do dodatków, które odbierzesz on-line.
Proponujemy:
Poznasz nasze 3 wideoporadniki z zakresu Mikroekonomii i jednego z jej składowych, czyli popytu. Z wideoporadników dowiesz się jak:
- Zidentyfikować profil popytu, wyliczyć średni popyt, zidentyfikować i wyliczyć wskaźnik zmienności popytu,
- Wyrysować histogram popytu, dzięki któremu dowiesz się, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia popytu o określonej wielkości zarówno dla dóbr szybko jak i wolnorotujących.
Rozwiń

Spis treści

1. Podstawy ekonomii
1.1. Podstawy ekonomii w telegraficznym skrócie
1.1.1. Wprowadzenie do ekonomii
1.1.2. Rynek, cena, popyt, podaż - podstawowe wiadomości
1.1.3. Działy ekonomii
1.1.4. Podstawowe prawa ekonomiczne
1.1.5. Narzędzia ekonomisty
1.1.6. Metody badań ekonomicznych
1.1.7. Miejsce ekonomii w logistyce
1.1.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.2. Mikroekonomia w pigułce
1.2.1. Mikroekonomia i jej miejsce w ekonomii
1.2.2. Rynek jako mechanizm regulacji
1.2.3. Państwo w gospodarce rynkowej
1.2.4. Formy konkurencji rynkowej
1.2.5. Czynniki wpływające na popyt
1.2.6. Prawa i paradoksy rządzące popytem
1.2.7. Krzywa popytu
1.2.8. Elastyczność popytu
1.2.9. Czynniki wpływające na podaż
1.2.10. Prawo podaży
1.2.11. Elastyczność podaży
1.2.12. Popyt i podaż - razem czy osobno?
1.2.13. Pieniądz i jego znaczenie w gospodarce
1.2.14. Funkcje pieniądza w gospodarce
1.2.15. Cena oraz jej rodzaje
1.2.16. Podstawowe funkcje ceny
1.2.17. Zachowania konsumentów na rynku
1.2.18. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.3. Makroekonomia w pigułce
1.3.1. Makroekonomia i jej miejsce w ekonomii
1.3.2. Mikroekonomia a makroekonomia
1.3.3. Podstawowe teorie makroekonomii
1.3.4. Wzrost i rozwój gospodarczy
1.3.5. Bariery wzrostu gospodarczego
1.3.6. Mierniki makroekonomiczne
1.3.7. Ruch okrężny w gospodarce
1.3.8. Cykl koniunkturalny lub cykl gospodarczy
1.3.9.  Rola państwa w gospodarce rynkowej
1.3.10. Rynek pracy
1.3.11. Bezrobocie
1.3.12. Inflacja
1.3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.4. Badania statystyczne w procesach logistycznych
1.4.1. Statystyka - wprowadzenie
1.4.2. Podstawowe pojęcia statystyczne
1.4.3. Metody badań statystycznych
1.4.4. Techniki i narzędzia badań statystycznych
1.4.5. Organizacja badań statystycznych
1.4.6. Prezentacja danych statystycznych
1.4.6.1. Szeregi statystyczne
1.4.6.2. Graficzna prezentacja danych statystycznych
1.4.7. Instytucje zajmujące się pozyskiwaniem danych statystycznych
1.4.8. Statystyka opisowa
1.4.8.1. Średnia arytmetyczna
1.4.8.2. Średnia arytmetyczna ważona
1.4.9. Przeciętne pozycyjne
1.4.9.1. Mediana
1.4.9.2. Dominanta
1.4.10. Wnioskowanie statystyczne
1.4.11. Błędy występujące w materiale statystycznym
1.4.12. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie obliczeń statystycznych
1.4.13. Zastosowanie statystyki w procesach logistycznych
1.4.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
 
2. Podstawy działalności gospodarczej
2.1. Podstawy działalności gospodarczej
2.1.1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową
2.1.2. Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw
2.1.3. Zalety i wady wybranych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
2.1.4. Procedura uruchomienia działalności gospodarczej
2.1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej
2.1.6. Procedura zamykania działalności gospodarczej
2.1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.2. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
2.2.1. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie
2.2.2. Przepisy prawa podatkowego
2.2.3. Przepisy prawa autorskiego
2.2.4. Przepisy kodeksu pracy
2.2.5. Przepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych
2.2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.3. Spotkania służbowe
2.3.1. Spotkania służbowe - wprowadzenie
2.3.2. Zasady obowiązujące w trakcie spotkań służbowych
2.3.3. Zasady organizowania spotkań służbowych
2.3.4. Planowanie spotkania służbowego
2.3.5. Relacje międzyludzkie a zasady spotkań służbowych
2.3.6. Praca w grupie
2.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.4. Dokumentacja i korespondencja służbowa
2.4.1. Podstawowe wiadomości
2.4.2. Rodzaje pism występujących w korespondencji służbowej
2.4.3. Zasady i standardy redagowania pism występujących w korespondencji służbowej
2.4.4. Zasady przechowywania dokumentów
2.4.5. Przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentów
2.4.6. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej
2.4.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.5. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej
2.5.1. Podstawowe wiadomości
2.5.2. Urządzenia wykorzystywane do tworzenia dokumentacji
2.5.3. Urządzenia wykorzystywane do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji
2.5.4. Urządzenia wykorzystywane do przesyłania informacji
2.5.5. Zasady korzystania z urządzeń biurowych
2.5.6 Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
2.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.6. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.1. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej - wprowadzenie
2.6.2. Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.3. Przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.4. Sprawozdawczość finansowa
2.6.5. Optymalizacja kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.6. Optymalizacja przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.7. Marketing w działalności gospodarczej
2.7.1. Marketing w działalności gospodarczej - wprowadzenie
2.7.2. Rodzaje działań marketingowych
2.7.3. Podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich dobór w działalności gospodarczej
2.7.4. Strategie marketingowe oraz sposoby ich planowania
2.7.5. Analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej
2.7.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
 
3. BHP w procesach logistycznych
3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach logistycznych
3.1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP - podstawy prawne
3.1.2. Schemat systemu prawnego ochrony środowiska pracy w Polsce
3.1.3. Uregulowania dotyczące BHP zawarte w Kodeksie Pracy
3.1.4. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
3.1.5. Prawa pracodawcy w zakresie BHP
3.1.6. Obowiązki pracownika w zakresie BHP
3.1.7. Prawa pracownika w zakresie BHP
3.1.8. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3.1.9. Znaki stosowane w BHP
3.1.10. Instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy
3.1.11. Uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy
3.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w procesach logistycznych - przykłady
3.1.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.2. Ergonomia w procesach logistycznych
3.2.1. Ergonomia - wprowadzenie
3.2.2. Główne kierunki działań ergonomii
3.2.3. Układ człowiek - elementy pracy (maszyna)
3.2.4. Czynniki występujące w środowisku pracy
3.2.5. Organizacja stanowiska pracy w ujęciu ergonomicznym
3.2.6. Zastosowanie ergonomii w procesach logistycznych
3.2.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.3. Ochrona przeciwpożarowa w procesach logistycznych
3.3.1. Ochrona przeciwpożarowa - wprowadzenie
3.3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
3.3.3. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej
3.3.4. Podstawowa wiedza o pożarach
3.3.5. Podstawowe przyczyny powstawania pożarów oraz sposoby działania w przypadku ich powstania
3.3.6. Znaki stosowane w związku z ochroną przeciwpożarową
3.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy logistyka oraz metody zapobiegania im
3.4.1. Czynniki negatywne dla zdrowia człowieka występujące w środowisku pracy
3.4.2. Metody minimalizowania negatywnych skutków dla zdrowia występujących w środowisku pracy
3.4.3. Środki ochrony zbiorowej oraz zasady ich stosowania
3.4.4. Środki ochrony indywidualnej
3.4.5. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
3.4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.5. Wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
3.5.1. Wypadki przy pracy
3.5.2. Wypadek przy pracy - i co dalej?
3.5.3. Pierwsza pomoc, to obowiązek każdego!
3.5.4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od sytuacji
3.5.4.1. Zranienia i krwotoki - pierwsza pomoc
3.5.4.2. Zwichnięcia i złamania - pierwsza pomoc
3.5.4.3. Urazy termiczne oraz porażenie prądem elektrycznym - pierwsza pomoc
3.5.4.4. Zatrucia chemiczne oraz urazy oczu - pierwsza pomoc
3.5.5. Brak oddechu u poszkodowanego - jak działać?
3.5.6. Przebieg modelowej akcji ratunkowej
3.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Rozwiń

Autorzy

Paweł Andrzejczyk - długoletni wykładowca oraz instruktor przedmiotów transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Swoim doświadczeniem dzieli się zarówno ze studentami logistyki, zarządzania oraz pedagogiki. Swoją wiedzę przekazuje również uczniom szkół średnich. Obecnie m.in. nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w technikum spedycyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy oraz Instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, a także wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Jego głównymi obszarami zainteresowań są: technologie i procesy magazynowania, zarządzanie czasem pracy kierowców oraz zarządzanie  łańcuchami dostaw. Jest współautorem wielu podręczników, w tym m.in.: "Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia", "Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych", "Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach", "Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków", "Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych", "Organizacja i monitorowanie procesów transportowych", "Logistyka w jednostkach gospodarczych". Swoje prace publikuje również na łamach czasopism specjalistycznych oraz w zeszytach naukowych, w których porusza tematy związane z transportem, czasem pracy kierowców oraz zagadnienia związane z procesem kształcenia kadr logistycznych w Polsce na poziomie szkół średnich.

Krzysztof  Pawłowski - ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (specjalność logistyka). Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie  logistyki, zarządzania i ekonomii. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą nowoczesne koncepcje zarządzania i strategie przedsiębiorstw.
Rozwiń

Dla kogo

Dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk.
Dla osób chcących zdobyć umiejętność analizy funkcjonowania firm przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi badań marketingowych i statystycznych.
Dla praktyków pragnących pogłębić lub rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w ujęciu logistycznym.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 49,00 PLN

Dostawa

Poczta Polska (ekonom.) - 1 szt. 6.60 PLN
Poczta Polska (ekonom.) - od 2 szt. 8.00 PLN
Poczta Polska (polecona) - 1 szt. 8.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - od 2 szt. 15.60 PLN
Kurier DHL - 1 szt. 16.00 PLN
Kurier DHL - od 2 szt. 20.00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje