Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Podręcznik plus dodatki -  Wydanie drukowane

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Podręcznik plus dodatki - Wydanie drukowane

Rodzaj produktu: Wydanie drukowane
Autorzy: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2015
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
Numer wydania: ISBN: 978-83-63186-01-2
Liczba stron: 238

O wydaniu

Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku obejmującego zagadnienia związane z transportem i podstawami spedycji, przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:
- organizować zadania transportowe,
- prawidłowo planować przewozy oraz budować ich harmonogramy,
- sporządzać dokumentację transportową, - oceniać jakość procesów transportowych,
- stosować międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki firm transportowych i ćwiczeń, które wspierają naukę.
Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne treści nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.31 „Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”.
Rozwiń

Dodatki

Po sfinalizowaniu zamówienia na książkę otrzymasz link do dodatków, które odbierzesz on-line. 

Poznasz naszą listę 50 użytecznych linków sporządzoną z najciekawszych artykułów portalu www.logistyka.net.pl w tematyce TRANSPORTU.
Rozwiń

Spis treści

Przedmowa     
1.    Procesy transportowe w działalności logistycznej
1.1.    Transport – podstawowe wiadomości
1.2.    Gałęzie transportu oraz jego podział
1.3.    Charakterystyka działalności transportowej
1.4.    Struktura procesu transportowego
1.5.    Transport w łańcuchach dostaw
1.6.    Znaczenie transportu w systemach logistycznych
1.7.    Outsourcing usług transportowych
1.8.    Aspekty ekologiczne w zarządzaniu transportem
1.9.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.    Infrastruktura transportu
2.1.    Infrastruktura punktowa transportu samochodowego
2.2.    Infrastruktura liniowa transportu samochodoweg
2.3.    Infrastruktura punktowa transportu kolejowego
2.4.    Infrastruktura liniowa transportu kolejowego
2.5.    Infrastruktura punktowa transportu lotniczego
2.6.    Infrastruktura liniowa transportu lotniczego
2.7.    Infrastruktura punktowa transportu morskiego
2.8.    Infrastruktura liniowa transportu morskiego
2.9.    Infrastruktura punktowa transportu wodnego śródlądowego
2.10.    Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego
2.11.    Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego
2.12.    Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego
2.13.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.    Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego
3.1.    Spedycja – podstawowe wiadomości
3.2.    Podział spedytorów
3.3.    Etapy spedycji
3.4.    Funkcjonowanie firmy spedycyjnej na rynku usług transportowych
3.5.    Popyt na rynku usług transportowych
3.6.    Podaż na rynku usług transportowych
3.7.    Czynniki wpływające na podaż usług transportowych i spedycyjnych
3.8.    Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
3.9.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4.    Przepisy prawne stosowane w działalności transportowo-spedycyjnej
4.1.    Prawo w działalności transportowej
4.2.    Prawo w działalności spedycyjnej
4.3.    Świadczenie usług transportowych w świetle przepisów prawnych
4.4.    Świadczenie usług spedycyjnych w świetle Kodeksu cywilnego
4.5.    Formuły handlowe INCOTERMS®2010
4.6.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5.    Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu
5.1.    Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu drogowego
5.2.    Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu kolejowego
5.3.    Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu wodnego
5.4.    Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu lotniczego
5.5.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6.    Dokumenty transportowo-spedycyjne
6.1.    Dokumenty transportowo-spedycyjne – podstawowe wiadomości
6.2.    Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
6.3.    Dokumenty towarzyszące spedycji i ich obieg
6.3.1.    Zapytanie ofertowe
6.3.2.    Zlecenie spedycyjne
6.3.3.    Instrukcja wysyłkowa
6.3.4.    Umowa spedycji
6.4.    Dokumenty transportowe
6.5.    Dokumenty transportowe – transport drogowy
6.5.1.    Krajowy samochodowy list przewozowy
6.5.2.    Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
6.6.    Dokumenty transportowe – transport kolejowy
6.6.1.    Krajowy kolejowy list przewozowy
6.6.2.    List przewozowy CIM
6.6.3.    List przewozowy SMGS
6.7.    Dokumenty transportowe – transport wodny
6.7.1.    Konosament (Bill of Lading)
6.8.    Dokumenty transportowe – transport lotniczy
6.8.1.    Lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
6.9.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7.    Przepływ informacji w procesach transportowych
7.1.    Przepływ informacji w procesach transportowych – podstawowe wiadomości
7.2.    Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami transportowymi
7.3.    Giełdy transportowe i platformy logistyczne
7.4.    Integracja przepływu informacji w procesach transportowych
7.5.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
8.    Organizacja procesu transportowego
8.1.    Organizowanie zadań transportowych – podstawowe wiadomości
8.2.     Środki transportu i ich rola w organizacji procesów transportowych
8.3.    Elementy procesu transportowego wpływające na czas dostawy
8.4.    Planowanie przebiegu procesu transportowego
8.5.    Planowanie zadań transportowych
8.6.    Określanie przepustowości sieci transportowej
8.7.    Kryteria wyboru środków transportu
8.8.    Proste metody planowania procesów transportowych
8.8.1.    Metoda kąta północno-zachodniego
8.8.2.    Metoda minimalnego elementu macierzy
8.9.    Modele transportowe
8.9.1.    Model wahadłowy
8.9.2.    Model wahadłowy ciągły
8.9.3.    Model promienisty
8.9.4.    Model obwodowy
8.9.5.    Model sztafetowy
8.9.6.    Przewozy tranzytowe
8.10.    Planowanie i harmonogramowanie przewozów w praktyce
8.11.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
9.    Ceny i taryfy w transporcie
9.1.    Ceny usług transportowych – podstawowe wiadomości
9.2.    Systemy taryfowe w transporcie
9.3.    Ceny i taryfy w transporcie drogowym
9.4.    Ceny i taryfy w transporcie kolejowym
9.5.    Ceny i taryfy w transporcie lotniczym
9.6.    Ceny i taryfy w transporcie morskim
9.7.    Ceny i taryfy w transporcie intermodalnym
9.8.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
10.    Efektywność procesów transportowych
10.1.    Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych – podstawowe wiadomości
10.2.    Miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych
10.3.    Analiza outsourcingu procesów transportowych
10.4.    Analiza jakości procesów transportowych
10.5.    Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia
Rozwiń

Autorzy

Maciej Stajniak –  profesor Wyższej Szkoły Logistyki i kierownik Katedry Podstaw Logistyki tej uczelni. Główny specjalista ds. logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w obszarze  zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Współautor podręcznika Transport i spedycja.
Marcin Hajdul – kierownik  Centrum Wiedzy Logistycznej ILiM. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w analizie i racjonalizacji procesów transportowych. Jest członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA). Współautor podręcznika Transport i spedycja.
Marcin Foltyński – główny specjalista ds. logistyki w Centrum Wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania.  Jego zainteresowania koncentrują się wokół  zagadnień związanych z logistyką miejską  i transportem intermodalnym. Współautor podręcznika Transport i spedycja.
Adam Koliński – nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki.  Doktor nauk ekonomicznych. Współautor podręcznika Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji.
Paweł Andrzejczyk – długoletni wykładowca przedmiotów transportowych i logistycznych w szkołach policealnych (kierunki: technik logistyk,  technik eksploatacji portów i terminali). Obecnie nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w technikum spedycyjnym w ZSTiO w Legnicy. Współautor podręcznika Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych.
Rozwiń

Dla kogo

Dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk
Dla osób chcących zdobyć umiejętność sprawnej organizacji procesów transportowych
Dla praktyków pragnących pogłębić lub rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania transportem
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 35,00 PLN

Dostawa

Poczta Polska (ekonom.) - 1 szt. 4.00 PLN
Poczta Polska (ekonom.) - od 2 szt. 6.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - 1 szt. 8.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - od 2 szt. 15.60 PLN
Kurier DHL - 1 szt. 16.00 PLN
Kurier DHL - od 2 szt. 20.00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje