Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Podręcznik plus dodatki -  Wydanie drukowane

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych. Podręcznik plus dodatki - Wydanie drukowane

Rodzaj produktu: Wydanie drukowane
Autorzy: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2015
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
Numer wydania: ISBN: 978-83-63186-01-2
Liczba stron: 238

O wydaniu

Dzięki tej książce będziesz potrafił zorganizować zadania transportowe, zaplanować przewozy i budować harmonogramy, sporządzisz też dokumentację transportową. Realizacja zawartych w książce ćwiczeń da Ci to pewność w udzielaniu odpowiedzi na egzaminach z zakresu zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Na swoim stanowisku pracy będziesz mógł zainspirować się przykładami z praktyki firm transportowych i wdrożyć najlepsze rozwiązania. Zagadnienia możesz zgłębiać, dotykając stron książki pachnącej jeszcze farbą drukarską, czytając ją w wygodnym miejscu, pijąc ulubiony napój. Do końca 2020 roku tę książkę kupiło 6240 osób.
Rozwiń

Dodatki

Po sfinalizowaniu zamówienia na książkę otrzymasz link do dodatków, które odbierzesz on-line. 

Poznasz naszą listę 50 użytecznych linków sporządzoną z najciekawszych artykułów portalu www.logistyka.net.pl w tematyce TRANSPORTU.
Rozwiń

Spis treści

Spis treści:

Przedmowa     
1. Procesy transportowe w działalności logistycznej
1.1. Transport - podstawowe wiadomości
1.2. Gałęzie transportu oraz jego podział
1.3. Charakterystyka działalności transportowej
1.4. Struktura procesu transportowego
1.5. Transport w łańcuchach dostaw
1.6. Znaczenie transportu w systemach logistycznych
1.7. Outsourcing usług transportowych
1.8. Aspekty ekologiczne w zarządzaniu transportem
1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Infrastruktura transportu
2.1. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego
2.2. Infrastruktura liniowa transportu samochodowego
2.3. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego
2.4. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego
2.5. Infrastruktura punktowa transportu lotniczego
2.6. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego
2.7. Infrastruktura punktowa transportu morskiego
2.8. Infrastruktura liniowa transportu morskiego
2.9. Infrastruktura punktowa transportu wodnego śródlądowego
2.10. Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego
2.11. Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego
2.12. Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego
2.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego
3.1. Spedycja - podstawowe wiadomości
3.2. Podział spedytorów
3.3. Etapy spedycji
3.4. Funkcjonowanie firmy spedycyjnej na rynku usług transportowych
3.5. Popyt na rynku usług transportowych
3.6. Podaż na rynku usług transportowych
3.7. Czynniki wpływające na podaż usług transportowych i spedycyjnych
3.8. Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
3.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Przepisy prawne stosowane w działalności transportowo-spedycyjnej
4.1. Prawo w działalności transportowej
4.2. Prawo w działalności spedycyjnej
4.3. Świadczenie usług transportowych w świetle przepisów prawnych
4.4. Świadczenie usług spedycyjnych w świetle Kodeksu cywilnego
4.5. Formuły handlowe INCOTERMS®2010
4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu
5.1. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu drogowego
5.2. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu kolejowego
5.3. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu wodnego
5.4. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu lotniczego
5.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Dokumenty transportowo-spedycyjne
6.1. Dokumenty transportowo-spedycyjne - podstawowe wiadomości
6.2. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
6.3. Dokumenty towarzyszące spedycji i ich obieg
6.3.1. Zapytanie ofertowe
6.3.2. Zlecenie spedycyjne
6.3.3. Instrukcja wysyłkowa
6.3.4. Umowa spedycji
6.4. Dokumenty transportowe
6.5. Dokumenty transportowe - transport drogowy
6.5.1. Krajowy samochodowy list przewozowy
6.5.2. Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
6.6. Dokumenty transportowe - transport kolejowy
6.6.1. Krajowy kolejowy list przewozowy
6.6.2. List przewozowy CIM
6.6.3. List przewozowy SMGS
6.7. Dokumenty transportowe - transport wodny
6.7.1. Konosament (Bill of Lading)
6.8. Dokumenty transportowe - transport lotniczy
6.8.1. Lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
6.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Przepływ informacji w procesach transportowych
7.1. Przepływ informacji w procesach transportowych - podstawowe wiadomości
7.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami transportowymi
7.3. Giełdy transportowe i platformy logistyczne
7.4. Integracja przepływu informacji w procesach transportowych
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
8. Organizacja procesu transportowego
8.1. Organizowanie zadań transportowych - podstawowe wiadomości
8.2.  Środki transportu i ich rola w organizacji procesów transportowych
8.3. Elementy procesu transportowego wpływające na czas dostawy
8.4. Planowanie przebiegu procesu transportowego
8.5. Planowanie zadań transportowych
8.6. Określanie przepustowości sieci transportowej
8.7. Kryteria wyboru środków transportu
8.8. Proste metody planowania procesów transportowych
8.8.1. Metoda kąta północno-zachodniego
8.8.2. Metoda minimalnego elementu macierzy
8.9. Modele transportowe
8.9.1. Model wahadłowy
8.9.2. Model wahadłowy ciągły
8.9.3. Model promienisty
8.9.4. Model obwodowy
8.9.5. Model sztafetowy
8.9.6. Przewozy tranzytowe
8.10. Planowanie i harmonogramowanie przewozów w praktyce
8.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
9. Ceny i taryfy w transporcie
9.1. Ceny usług transportowych - podstawowe wiadomości
9.2. Systemy taryfowe w transporcie
9.3. Ceny i taryfy w transporcie drogowym
9.4. Ceny i taryfy w transporcie kolejowym
9.5. Ceny i taryfy w transporcie lotniczym
9.6. Ceny i taryfy w transporcie morskim
9.7. Ceny i taryfy w transporcie intermodalnym
9.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
10. Efektywność procesów transportowych
10.1. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych - podstawowe wiadomości
10.2. Miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych
10.3. Analiza outsourcingu procesów transportowych
10.4. Analiza jakości procesów transportowych
10.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia
Rozwiń

Autorzy

Maciej Stajniak -  Prorektor Wyższej Szkoły Logistyki i pracownik Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania. Jest autorem i współautorem osiemnastu książek, podręczników oraz ponad 250 publikacji z zakresu logistyki i transportu. Specjalistą w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kieruje projektami konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Jest specjalistą w zakresie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Jest również ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk.

Marcin Hajdul - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, wykładowca w Wyższej Szkoły Logistyki. Specjalizuje się w analizie i racjonalizacji procesów transportowych. Jest członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA).

Marcin Foltyński - wieloletni pracownik Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, wykładowca w Wyższej Szkoły Logistyki. Specjalizuje się w zakresie towarowej logistyki miejskiej, oceny i przebudowy miejskich systemów transportowych oraz zarządzania informacją w przepływach towarów. Współautor podręczników.

Adam Koliński - doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, nauczyciel przedmiotów logistycznych w Technikum Logistycznym, wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Production and Operations Management Society. Współautor skryptu "Laboratorium systemów informatycznych Qguar i Graffiti" oraz podręcznika "Wirtualne Laboratoria".

Paweł Andrzejczyk - długoletni wykładowca oraz instruktor przedmiotów transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Swoim doświadczeniem dzieli się zarówno ze studentami logistyki, zarządzania oraz pedagogiki. Swoją wiedzę przekazuje również uczniom szkół średnich. Obecnie m.in. nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w technikum spedycyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy oraz Instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, a także wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: technologie i procesy magazynowania, zarządzanie czasem pracy kierowców oraz zarządzanie  łańcuchami dostaw. Jest współautorem wielu podręczników, w tym m.in.: "Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia", "Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych", "Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach", "Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków", "Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych", "Organizacja i monitorowanie procesów transportowych", "Logistyka w jednostkach gospodarczych". Swoje prace publikuje również na łamach czasopism specjalistycznych oraz w zeszytach naukowych, w których porusza tematy związane z transportem, czasem pracy kierowców oraz zagadnienia związane z procesem kształcenia kadr logistycznych w Polsce na poziomie szkół średnich.
Rozwiń

Dla kogo

Dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk.
Dla osób chcących zdobyć umiejętność sprawnej organizacji procesów transportowych.
Dla praktyków pragnących pogłębić lub rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania transportem.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 43,00 PLN

Dostawa

Poczta Polska (ekonom.) - 1 szt. 6.60 PLN
Poczta Polska (ekonom.) - od 2 szt. 8.00 PLN
Poczta Polska (polecona) - 1 szt. 8.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - od 2 szt. 15.60 PLN
Kurier DHL - 1 szt. 16.00 PLN
Kurier DHL - od 2 szt. 20.00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje