Centra logistyczne - Szkolenie logistyczne / On-line

Centra logistyczne
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania: 12h

Cena brutto: 290,00 PLN

 • Znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania centrów
 • Umiejętność planowania i doboru lokalizacji
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • Niniejsze szkolenie poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Szkolenie stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • menadżerowie
 • pracownicy działów transportu, spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie

Program szkolenia

 • pojęcia podstawowe
 • centra logistyczne a transport intermodalny
 • przykłady rozwiązań centrów logistycznych
 • planowanie i wybór lokalizacji
 • podstawowe modele tworzenia centrów logistycznych

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 290,00 PLN

Opinie o nas

Polecane szkolenia

Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

 • Umiejętność podejmowania decyzji dot. przepływu ładunków
 • Praktyczna znajomość organizacji sieci logistycznych
 • Certyfikat ukończenia kursu
339,00 PLN
Do koszyka Więcej

My first steps in logistics

 • Znajomość angielskiej terminologii logistycznej
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i korespondencji
 • Certyfikat ukończenia kursu
300,00 PLN
Do koszyka Więcej

Logistyka eksploatacji

 • Znajomość logistyki utrzymania systemów technicznych
 • Umiejętność planowania działań zapobiegawczych
 • Certyfikat ukończenia kursu
387,00 PLN
Do koszyka Więcej

E-logistyka

 • Znajomość systemów informatycznych w logistyce
 • Umiejętność zastosowania systemów intelignetnych
 • Certyfikat ukończenia kursu
484,00 PLN
Do koszyka Więcej

Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych

 • Umiejętność rozwiązywania problemów optymalizacji
 • Znajomość technologii IT wspierających zarządzanie
 • Certyfikat ukończenia kursu
678,00 PLN
Do koszyka Więcej
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje