Centra logistyczne - Szkolenie logistyczne / On-line

Centra logistyczne
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania 12h

Cena brutto: 264,00 PLN

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'Centra Logistyczne' poświęcone najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych zawierające przykłady europejskich i polskich rozwiązań z tego zakresu!

O szkoleniu

 • Niniejsze szkolenie poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Szkolenie stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • menadżerowie
 • pracownicy działów transportu, spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie

Program szkolenia

 • pojęcia podstawowe
 • centra logistyczne a transport intermodalny
 • przykłady rozwiązań centrów logistycznych
 • planowanie i wybór lokalizacji
 • podstawowe modele tworzenia centrów logistycznych

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 264,00 PLN

Opinie o nas

Polecane szkolenia

Europejska infrastruktura i sieć logistyczna

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'Europejska infrastruktura i sieć logistyczna' i poznaj zagadnienia dotyczące funkcjonowania, rozwoju i zasad wykorzystania europejskiej infrastruktury transportowej!
308,00 PLN
Do koszyka Więcej

My first steps in logistics

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne 'My first steps in logistics' oferujące praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki!
274,00 PLN
Do koszyka Więcej

Logistyka eksploatacji

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne z zakresu E-logistyki, aby poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie organizacji działań logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych!
352,00 PLN
Do koszyka Więcej

E-logistyka

 • Znajomość systemów informatycznych w logistyce
 • Umiejętność zastosowania systemów intelignetnych
 • Certyfikat ukończenia kursu
440,00 PLN
Do koszyka Więcej

Systemy informacyjne przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych

Zapisz się na internetowe szkolenie logistyczne z zakresu Systemów Informacyjnych Przedsiębiorstw Handlowych i Dystrybucyjnych i dowiedz się jak rozwiązywać problemy optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym!
616,00 PLN
Do koszyka Więcej
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje