Zarządzanie zapasami - Szkolenie logistyczne / On-line

Zarządzanie zapasami
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania 26h

Cena brutto: 572,00 PLN

 • Znajomość sposobów optymalizacji zapasów
 • Umiejętność analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na zarządzanie zapasami. Dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • dla pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy umożliwiające zdobycie i utrwalenie wiadomości teoretycznych i poznanie ich praktycznych zastosowań

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów
 • analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe
 • identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień
 • znać zasady oceny poziomu zadowolenia klienta

Program szkolenia

 • podstawowe problemy zarządzania zapasami – pojęcia wprowadzające
 • popyt (analiza, prognozowanie, losowa zmienność popytu w cyklu uzupełniania zapasu)
 • określanie poziomu obsługi klienta
 • zapas zabezpieczający - wyznaczanie zapasu zabezpieczającego i przykłady obliczeń
 • podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu)
 • optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady i wykorzystanie wskaźników do optymalizacji)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 572,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje