Edukacja

Bezpłatny program edukacyjny "Logistyka dla technika" - materiały

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowaliśmy program 8 webinarów wspierających nauczanie logistyki w szkołach średnich. Wzięło w nich udział przeszło 300 klas, korzystając z webinaru na żywo, czy też oglądając webcast zamieszczony na naszym kanale na logistykatv. Dostęp do powstałych materiałów: webcastów i quizów jest możliwy poprzez platformę e-learningową, wystarczy się z nami skontaktować. W odpowiedzi prześlemy dane do konta. Na platformie zapoznasz się również z kluczami odpowiedzi do zadań zamieszczonych w naszych podręcznikach!

Bezpłatny program edukacyjny

Skorzystaj z materiałów

Internetowa Szkoła Logistyki - ISLog

Oferta wsparcia szkół w nauczaniu logistyki w roku 2023/2024 obejmuje rozwiązania edukacyjne, dostępne on-line na platformie e-learningowej.

E-lekcje

Wspieramy nauczycieli w ich pracy zdalnej z uczniami, udostępniamy nasze zasoby e-learning w postaci e-lekcji. Dla klas technikum proponujemy e-lekcje z zakresu obsługi:
- magazynów,
- zapasów,
- transportu.
Idziemy z duchem czasu i nasze e-lekcje można aktywować wirtualnym kluczem.

E-lekcje pomagają uczniom uczyć się logistyki zdalnie, a nauczycielom dają wgląd w statystyki nauczania w klasie. Każda e-lekcja to gotowy i doskonale opracowany materiał dydaktyczny, z którego w okresie: kwiecień - czerwiec 2020 r. skorzystało przeszło 3 tys. użytkowników.
Proponujemy 3 e-lekcje, dla jednej klasy technikum w cenie 609,00 zł (30 loginów w cenie 609,00 zł).


Cyfrowa Lekcja Magazynowania

Program e-lekcji jest oparty o nasz podręcznik: "Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach" - wzbogacony o wiele ciekawych propozycji, możliwych do zrealizowania on-line, w tym:
*Procesy magazynowe - wprowadzenie, do wykorzystania: plakat, filmy o strefach magazynowych, quiz mobilny.
*Procesy magazynowe w strefie przyjęć, do wykorzystania: film interaktywny, quiz mobilny.
*Składowanie towarów w magazynie oraz procesy magazynowe w strefie kompletacji oraz wydań, oparte o przykłady i ćwiczenia wraz z weryfikacją do odczytania z kodu QR, do wykorzystania: quiz mobilny, film interaktywny, materiały na tablicę interaktywną.
*Dokumentacja magazynowa, do wykorzystania: dokumenty w formacie PDF, w których należy uzupełniać określone pola zgodnie z zadaniami, wersja na komputer, smartfon oraz quiz mobilny.
*Lokalizacja magazynu i kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem, do wykorzystania: videoinstruktaż, plik Excel do wykonania obliczeń oraz quiz mobilny.

Proponujemy Cyfrową lekcję Magazynowania, dla jednej klasy technikum w cenie: 1229,00 zł (30 loginów w cenie 1229,00 zł).

Internetowa Szkoła Logistyki - ISLog

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje