Zarządzanie zapasami - Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie zapasami
Szkolenie logistyczne / e-learning

Czas trwania: 26h

Cena brutto: 779,00 PLN

 • Znajomość sposobów optymalizacji zapasów
 • Umiejętność analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na zarządzanie zapasami. Dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu. Praca z danymi zilustrowana jest 32 przystępnymi wideo poradnikami, wieloma animacjami, interaktywnymi ćwiczeniami oraz zadaniami w Excelu. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą utrzymać zdrową strukturę zapasów.
  .
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • √ dla pracowników komórek organizacyjnych łańcuch logistycznego: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy 

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów
 • analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe
 • identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień
 • √ potrafić obliczyć wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw oraz czasu zamawiania i organizacji ich przepływu
 • √ zastosować standardy obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami

Program szkolenia

 • √ podstawowe problemy zarządzania zapasami (ćwiczenia interaktywne)
 • √ popyt (wideoporadniki dot. analizy ABC, XYZ, prognozowania, losowej zmienności popytu w cyklu uzupełniania zapasu)
 • √ prognozowanie (wideoporadniki dot. modelu Browna, Holta, prognozowania opartego o wskaźniki sezonowości, zadania Excel)
 • √ określanie poziomu obsługi klienta (wideoporadniki dot. obliczania wartości wskaźników, zadania Excel)
 • √ zapas zabezpieczający - wyznaczanie zapasu zabezpieczającego, przykłady obliczeń, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki
 • √ podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu)
 • √ optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady, wykorzystanie wskaźników do optymalizacji, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 779,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje