Zarządzanie magazynami plus konsultacja z ekspertem -  Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie magazynami plus konsultacja z ekspertem
Szkolenie logistyczne / e-learning

Cena brutto: 749,00 PLN

  • Znajomość sposobów optymalizacji procesów magazynowych 
  • Miesięczna możliwość konsultacji tematu z ekspertem
  • Materiały wideo, interaktywne ćwiczenia, certyfikat ukończenia szkolenia

O szkoleniu

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na zarządzanie magazynami a dzięki możliwości konsultacji zawartych w nim zagadnień z ekspertem, uzyskasz odpowiedzi na pytania powstałe w czasie szkolenia. Szkolenie dotyczy sposobów optymalizacji procesu magazynowego, poznasz terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Zapoznasz się z procesem projektowania magazynu, jego zwymiarowaniem, ukształtowaniem przestrzenno- funkcjonalnym oraz wyliczysz koszty procesu przepływu.

Praca z danymi zilustrowana jest 3 przestępnymi wideoporadnikami, wieloma animacjami, ćwiczeniami interaktywnymi oraz zadaniem w Excel. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą optymalnie zarządzać magazynami. Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty – w tym czasie możesz konsultować się z ekspertem.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania związane z: tematyką szkolenia, z bieżącą, operacyjna realizacją działań w obszarze zarzadzania magazynami.
Nasz ekspert to Wiktor Żuchowski -  Główny specjalista w zakresie gospodarki magazynowej w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w konsultingu logistycznym - project manager lub wykonawca wielu projektów dotyczących głównie usprawniania procesów magazynowania oraz projektów dotyczących budowy - rozbudowy magazynów, centrów dystrybucji. Współautor artykułów naukowych i specjalistycznych w zakresie logistyki

WIĘCEJ INFORMACJI...

W ramach tych konsultacji ekspert nie jest w stanie rozwiązać problemów, które się nagromadziły w firmie, gdyż to wymaga gruntownej analizy i opracowania propozycji optymalnych rozwiązań. Takie działanie stanowi element innych usług. 

Dla kogo

dla pracowników komórek organizacyjnych łańcuch logistycznego: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
√ znać funkcję i miejsce magazynu w systemie logistycznym
√ znać podstawowe rodzaje magazynów
√ znać istotne elementy podstawowych faz procesu magazynowania
√ znać podstawowe wyposażenie magazynu w środki techniczne
√ potrafić zidentyfikować podstawowe technologie magazynowania
√ znać podstawowe informacje na temat magazynowych systemów informacyjnych

Program szkolenia

√ infrastruktura magazynowa (pojęcia wprowadzające)
√ urządzenia do składowania (podział i rodzaje urządzeń do składowania)
√ środki transportu wewnętrznego (podział i charakterystyka rodzajów transportu wewnętrznego)
√ zarządzanie magazynem (pojęcia podstawowe, rodzaje i funkcje magazynu)
√ podstawowe fazy procesu magazynowania (omówienie podstawowych faz procesu magazynowania)
√ wyposażenie magazynu (regały do składowania i środki transportowe)
√ technologie magazynowania (technologie przyjęć, składowania, kompletacji, wydań towarów, magazynowy system informacyjne)
√ projektowanie magazynu w tym:  wstępny projekt ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego,  zwymiarowanie i ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne, przedstawienie kosztu procesu przepływu

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 749,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje