Zarządzanie transportem plus konsultacja z ekspertem -  Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie transportem plus konsultacja z ekspertem
Szkolenie logistyczne / e-learning

Cena brutto: 819,00 PLN

  • Znajomość sposobów optymalizacji procesów transportowych 
  • Miesięczna możliwość konsultacji tematu z ekspertem
  • Zadania do samodzielnego wykonania, interaktywne ćwiczenia, certyfikat ukończenia szkolenia

O szkoleniu

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na kompleksowe zarządzanie transportem a dzięki możliwości konsultacji zawartych w nim zagadnień z ekspertem, uzyskasz odpowiedzi na pytania powstałe w czasie szkolenia. W szkoleniu przedstawiono rozwiązania związane z aspektami finansowymi pozwalające na efektywne planowanie oraz organizację transportu w firmie. Zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Praca z danymi zilustrowana jest wieloma animacjami, przykładami obliczeń oraz zadaniami i ćwiczeniami interaktywnymi do samodzielnego wykonania. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą optymalnie zarządzać transportem. Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty – w tym czasie możesz konsultować się z ekspertem.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania związane z: tematyką szkolenia, z bieżącą, operacyjna realizacją działań w obszarze zarządzania transportem.
Nasz ekspert to Marta Waldmann specjalista z obszaru transportu w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Posiada bogate doświadczenie biznesowe w zakresie spedycji i transportu, w tym również transportu intermodalnego, które zdobywała pracując w takich firmach jak Schenker, Polzug Intermodal Polska, Loconi Intermodal, Cargosped. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół zarządzania przepływem kontenerów w transporcie intermodalnym. Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem kompetencji zawodowych FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING. W Instytucie wykonawca projektów konsultingowych dla przedsiębiorstw oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z tematyką transportu intermodalnego oraz łańcuchów dostaw.

WIĘCEJ INFORMACJI...

W ramach tych konsultacji ekspert nie jest w stanie rozwiązać problemów, które się nagromadziły w firmie, gdyż to wymaga gruntownej analizy i opracowania propozycji optymalnych rozwiązań. Takie działanie stanowi element innych usług.

Dla kogo

√ menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki
√ osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
√ potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
√ znać zasady ustalenia cen usług transportowych
√ znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
√ znać akty prawne dotyczące transportu
√ znać standardy w procesach transportowych
√ rozumieć ideę transportu kombinowanego
√ umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
√ znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
√ znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa i ekologii w transporcie

Program szkolenia

√ pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, problemy sieciowe, analiza decyzyjna)
√ aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, organizacja przewozu towarów niebezpiecznych)
√ standaryzacja w procesach transportowych (jednostki ładunkowe, opakowania, identyfikacja)
√ aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu)
√ aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa - MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy)
√ akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, konwencja CRM, formuły handlowe INCOTERMS®2020, ADR – transport towarów niebezpiecznych, ATP – transport towarów szybko psujących się)
√ wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym
√ technologie w transporcie intermodalnym (kolejowo-samochodowym, przewóz kontenerów)
√ transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw UE, terminale w Polsce, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie)
√ Case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym, zadania do samodzielnego rozwiązania)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 819,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje