Pakiet szkoleń logistycznych

Pakiet szkoleń logistycznych

Czas trwania: 40 godzin

Cena brutto: 3 699,00 PLN

  • Pakiet szkoleń logistycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie technik logistyk - 40 godzin materiału!
  • 4 e-szkolenia (zarządzanie zapasami, transportem, magazynami oraz Cyfrowa Lekcja Magazynowania)

O szkoleniu

Kompleksowy produkt cyfrowy, który składa się z naszych bestsellerowych kursów e-learningowych.
Skorzystało z nich w ostatnich dwóch latach blisko 200 osób.
 
Nasz pakiet szkoleń logistycznych, dzięki narzędziom on-line daje możliwość przetestowania zdobytej wiedzy w wirtualnej rzeczywistości. Takie materiały urozmaicą Twoje lekcje i pozwolą uczniom angażować się w proces nauki.
 
50% badanych ocenia lekcje prowadzone zdalnie jako mniej atrakcyjne niż przed pandemią (Wstępne wyniki badania naukowego "Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa")
 
Pomożemy Ci prowadzić ciekawe lekcje!
Nasze materiały pozwolą Ci przekazywać wiedzę w sposób atrakcyjny i angażujący!

Dla kogo

- nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- nauczycieli praktycznej nauki zawodu w technikach logistycznych.

Nabyte umiejętności

Będziesz mieć do dyspozycji ogrom wiedzy z 3 kursów podstawowych i Cyfrowej Lekcji Magazynowania:
 
- zarządzanie zapasami,
- zarządzanie transportem,
- zarządzanie magazynami,

- dodatkowo do Twojej dyspozycji będzie "Cyfrowa Lekcja Magazynowania".

W tych materiałach praca z danymi zilustrowana jest wieloma przystępnymi wideo poradnikami, animacjami, interaktywnymi ćwiczeniami oraz zadaniami w MS Excel. Uczniowie poznają i przećwiczą mechanizmy, które pozwolą im poznać procesy magazynowe i utrzymać zdrową strukturę zapasów.
 
3 korzyści z zakupu naszego PAKIETU:
1. Zaoszczędzisz czas - korzystając z przygotowanych przez nas filmów interaktywnych oraz ćwiczeń z użyciem czytników kodów QR,
2. Możesz dowolnie wybierać elementy materiału z dostępnych kursów, by lekcje były skrojone pod potrzeby Twoich uczniów,
3. Zweryfikujesz wiedzę uczniów w formie grywalizacji - quizy mobilne.

Program szkolenia

Cyfrowa Lekcja Magazynowania
Program jest oparty o nasz podręcznik: "Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach" - wzbogacony o wiele ciekawych propozycji, możliwych do zrealizowania on-line, w tym:
- procesy magazynowe - wprowadzenie; do wykorzystania: plakat, filmy o strefach magazynowych, quiz mobilny,
- procesy magazynowe w strefie przyjęć; do wykorzystania: film interaktywny, quiz mobilny,
- składowanie towarów w magazynie oraz procesy magazynowe w strefie kompletacji oraz wydań, oparte o przykłady i ćwiczenia wraz z weryfikacją do odczytania z kodu QR; do wykorzystania: quiz mobilny, film interaktywny, materiały na tablicę interaktywną,
- dokumentacja magazynowa; do wykorzystania: dokumenty w formacie PDF, w których należy uzupełniać określone pola zgodnie z zadaniami, wersja na komputer, smartfon oraz quiz mobilny,
- lokalizacja magazynu i kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem; do wykorzystania: videoinstruktaż, plik MS Excel do wykonania obliczeń oraz quiz mobilny.


Zarządzanie zapasami  - tematyka dotycząca m.in. optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu itd.:
- podstawowe problemy zarządzania zapasami (ćwiczenia interaktywne),
- popyt (analiza ABC, XYZ, prognozowanie, losowa zmienność popytu w cyklu uzupełniania zapasu),
- prognozowanie (model Browna, Holta, prognozowanie oparte o wskaźniki sezonowości, zadania w MS Excel),
- określanie poziomu obsługi klienta,
- zapas zabezpieczający,
- podstawowe systemy uzupełniania zapasu,
- optymalizacja wielkości zapasu rotującego.

 
Zarządzanie transportem - przedstawiono rozwiązania związane z aspektami finansowymi pozwalające na efektywne planowanie oraz organizację transportu w firmie. Zawiera akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych:
- pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne,
- aspekty organizacyjne i finansowe,
- standaryzacja w procesach transportowych (jednostki ładunkowe, opakowania, identyfikacja),
 - aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa - MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy),
- akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, konwencja CRM, formuły handlowe INCOTERMS®2020, ADR - transport towarów niebezpiecznych, ATP - transport towarów szybko psujących się),
- wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym,
- technologie w transporcie intermodalnym (kolejowo-samochodowym, przewóz kontenerów).


Zarządzanie magazynami - zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Dotyczy również procesów związanych z magazynowaniem i jest uzupełnieniem wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw:
- infrastruktura magazynowa,
- urządzenia do składowania,
- środki transportu wewnętrznego,
- zarządzanie magazynem (pojęcia podstawowe, rodzaje i funkcje magazynu),
- podstawowe fazy procesu magazynowania,
- wyposażenie magazynu,
- technologie magazynowania (technologie przyjęć, składowania, kompletacji, wydań towarów, magazynowy system informacyjne).

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 3 699,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje