Zarządzanie transportem - Szkolenie logistyczne / On-line

Zarządzanie transportem
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania 21h

Cena brutto: 462,00 PLN

 • Umiejętność planowania i organizacji transportu
 • Sprawność zastosowania prawa i formuł handlowych
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • W kursie przedstawione zostały najnowsze rozwiązania związane z aspektami finansowymi i ekonomicznymi pozwalające na planowanie oraz organizację transportu w firmie. Kurs zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Dla kogo

 • Menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie

Program szkolenia

 • Pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, problemy sieciowe, analiza decyzyjna)
 • Aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, organizacja przewozu towarów niebezpiecznych
 • Standaryzacja w procesach transportowych (standaryzacja jednostek ładunkowych, oznaczeń opakowań, standaryzacja identyfikacji – handel a transport)
 • Aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu)
 • Aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa – MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy)
 • Akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, Konwencja CRM, Formuły handlowe Incoterms 2000, ADR 2007-2009 – transport towarów niebezpiecznych, ATP – transport towarów szybko psujących się)
 • Wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym (pojęcia wprowadzające, klasyfikacja transportu)
 • Technologie w transporcie intermodalnym (technologia w transporcie kolejowo-samochodowym, Typy i rodzaje przewozów kontenerów)
 • Transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw Członkowskich UE, Terminale w Polsce, wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa)
 • Case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 462,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje