Zarządzanie transportem -  Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie transportem
Szkolenie logistyczne / e-learning

Czas trwania: 21h

Cena brutto: 629,00 PLN

  • Umiejętność planowania i organizacji transportu
  • Sprawność zastosowania prawa i formuł handlowych
  • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

  • Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na kompleksowe zarządzanie transportem. W szkoleniu przedstawiono rozwiązania związane z aspektami finansowymi pozwalające na efektywne planowanie oraz organizację transportu w firmie. Zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

  • Praca z danymi zilustrowana jest wieloma animacjami, przykładami obliczeń oraz zadaniami i ćwiczeniami interaktywnymi do samodzielnego wykonania. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą optymalnie zarządzać transportem. Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

  • menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki
  • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
√ potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
√ znać zasady ustalenia cen usług transportowych
√ znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
√ znać akty prawne dotyczące transportu
√ znać standardy w procesach transportowych
√ rozumieć ideę transportu kombinowanego
√ umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
√ znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
√ znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa i ekologii w transporcie

Program szkolenia

√ pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, problemy sieciowe, analiza decyzyjna)
√ aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, organizacja przewozu towarów niebezpiecznych)
√ standaryzacja w procesach transportowych (jednostki ładunkowe, opakowania, identyfikacja)
√ aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu)
√ aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa - MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy)
√ akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, konwencja CRM, formuły handlowe INCOTERMS®2020, ADR – transport towarów niebezpiecznych, ATP – transport towarów szybko psujących się)
√ wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym
√ technologie w transporcie intermodalnym (kolejowo-samochodowym, przewóz kontenerów)
√ transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw UE, terminale w Polsce, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie)
√ Case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym, zadania do samodzielnego rozwiązania)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 629,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje