Zarządzanie magazynami - Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie magazynami
Szkolenie logistyczne / e-learning

Czas trwania: 19h

Cena brutto: 569,00 PLN

 • Precyzyjność w organizacji prac magazynowych
 • Wiedza o środkach transportu i wyposażeniu magazynów
 • Certyfikat ukończenia kursu

O szkoleniu

 • Szkolenie to kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Dotyczy również procesów związanych z magazynowaniem i jest uzupełnieniem wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw.
 • Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • pracowników działów logistyki, magazynów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy
 • osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie zarządzania magazynem

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
 • znać funkcję i miejsce magazynu w systemie logistycznym
 • znać podstawowe rodzaje magazynów
 • znać istotne elementy podstawowych faz procesu magazynowania
 • znać podstawowe wyposażenie magazynu w środki techniczne
 • potrafić zidentyfikować podstawowe technologie magazynowania
 • znać podstawowe informacje na temat magazynowych systemów informacyjnych

Program szkolenia

 • √ infrastruktura magazynowa (pojęcia wprowadzające)
 • urządzenia do składowania (podział i rodzaje urządzeń do składowania)
 • środki transportu wewnętrznego (podział i charakterystyka rodzajów transportu wewnętrznego)
 • zarządzanie magazynem (pojęcia podstawowe, rodzaje i funkcje magazynu)
 • podstawowe fazy procesu magazynowania (omówienie podstawowych faz procesu magazynowania)
 • wyposażenie magazynu (regały do składowania i środki transportowe)
 • technologie magazynowania (technologie przyjęć, składowania, kompletacji, wydań towarów, magazynowy system informacyjne)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 569,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje