Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych - Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych
Szkolenie logistyczne / Stacjonarne

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 950,00 PLN

 • Międzynarodowy standard BPMN 2.0. - jednoznaczny sposób opisu procesów
 • Mapowanie procesów biznesowych - elementy standardu i dobre praktyki
 • Warsztaty w dedykowanym narzędziu - jak stworzyć dobrą mapę i uniknąć błędów

 • Business Process Model and Notation 2.0. (BPMN 2.0.) jest standardem graficznym opisującym kroki i logikę procesów biznesowych. Stworzenie standardu było odpowiedzią na potrzebę ukazywania relacji między niezależnymi procesami w sposób wykluczający ryzyko nieporozumień między organizacjami, wykorzystującymi różne narzędzia do opisu procesów.

 • Notacja została zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ pracy (workflow) i informacji (information flow), wraz z istniejącymi wzajemnymi powiązaniami i zależnościami. Obecnie jest to powszechnie znany oraz akceptowany standard, uregulowany normą ISO/IEC/19510:2013.

 • Znajomość najpopularniejszej na świecie notacji służącej do modelowania procesów biznesowych jest cenionym atutem w procesie rozwoju kariery zawodowej.

 • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do posługiwania się podstawowymi konstrukcjami standardu BPMN 2.0. w zakresie pozwalającym na samodzielne mapowanie procesów biznesowych i interpretację map procesowych.

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych tematyką standaryzacji i projektowania procesów biznesowych. Zapraszamy:
 • √ Managerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.
 • √ Kadrę odpowiedzialną za projektowanie i usprawnianie procesów.
 • √ Pracowników zaangażowanych we współpracę i komunikację z dostawcami rozwiązań informatycznych.
 • √ Osoby dostrzegające potrzebę uporządkowania procesów w swoim zespole lub organizacji.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na rozwinięcie następujących umiejętności:
 • √ samodzielnego odwzorowywania procesów w postaci map z wykorzystaniem elementów notacji,
 • √ prawidłowej identyfikacji zdarzeń i czynności procesowych,
 • √ prawidłowej interpretacji map procesowych.
 • I Zapoznanie uczestników z założeniami zarządzania procesowego
 • II Przedstawienie standardu BPMN 2.0., opisanego normą ISO/IEC 19510:2013 (geneza, zalety stosowania, możliwości wykorzystania w praktyce biznesowej). III Prezentacja podstawowych konstrukcji i zasad stosowania standardu BPMN 2.0.
 • IV Mapowanie – umiejętność jednoznacznego opisu przebiegu procesu. Omówienie struktury mapy procesu biznesowego (organizacje, role biznesowe, określanie granic procesu, przepływy pracy - workflow i informacji - message flow, komunikacja w procesie biznesowym).
 • V Prezentacja możliwości praktycznego wykorzystania dostępnych na rynku narzędzi działających w oparciu o standard BPMN 2.0.
 • VI Case study – odwzorowanie przebiegu procesu z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0. w oparciu o przekazane informacje. Omówienie dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów.
 • VII Moderowane warsztaty, polegające na samodzielnej identyfikacji przebiegu procesu, opisanego przez trenerów.
 • VIII Omówienie efektów pracy uczestników, utrwalenie zdobytej wiedzy, zaakcentowanie dobrych praktyk.
 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach szkoleniowych (ok. 10 osobowych)
 
Forma prowadzenia zajęć:
wykład, warsztaty praktyczne, case study, zajęcia na komputerze w programie – iGrafx.
 
UWAGA: Na szkolenie zapraszamy uczestników z własnym laptopem.
Najpóźniej na 2 dni robocze przed szkoleniem uczestnicy otrzymają instrukcję pobrania programu iGrafx w bezpłatnej czasowo wersji.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, w Poznaniu, ul. Ewarysta Estkowskiego 6.

Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce!

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 950,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

 • Szkolenia są prowadzone przez dwóch trenerów spośród przedstawionego zespołu:

 • 1)   Mgr inż. Filip Nowak - inicjator i kierownik Centrum Doskonałości Procesowej w ILiM, ekspert metodyczny ds. ustandaryzowanej analizy procesowej pełniący role: analityka, trenera, autora metodyk oraz głównego specjalisty w zarządzaniu zmianą w procesach biznesowych. Konsultant KSU/KSI w zakresie innowacji procesowych oraz analiz finansowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, posiadający doświadczenie w obszarze edukacji i transferu wiedzy, w tym: przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN oraz ich symulacji. Uczestniczył i kierował kilkudziesięcioma projektami z obszaru analizy procesowej, prowadzonych w firmach branży FMCG, a także na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów. Doktorant wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 • 2)   Mgr Paulina Młodawska - analityk procesów biznesowych w Centrum Doskonałości Procesowej w ILiM, wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Gospodarki Międzynarodowej, na specjalności Logistyka Międzynarodowa. Specjalistka ds. analiz biznesowych. Realizowała wiele projektów związanych z analizą procesową, zarówno komercyjnych, jak i statutowych, na szczeblu krajowym oraz europejskim. Obszar specjalizacji obejmuje również wykorzystanie analiz procesowych w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

 • 3)   Mgr inż. Jacek Krzywy - analityk procesów biznesowych w Centrum Doskonałości Procesowej w ILiM, Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Inżynierii Zarządzania, na kierunku Logistyka Przedsiębiorstw. Specjalista ds. analiz biznesowych, współautor metodyki analizy biznesowej. Specjalista w modelowaniu oraz symulacji procesów biznesowych. Główny obszar działań to: służba zdrowia, branża FMCG, oraz szeroko rozumiana produkcja. Sukcesywnie pogłębia wiedzę z zakresu wykorzystywania nowych narzędzi do analiz i symulacji procesowych.

 • 4)   Mgr inż. Witold Statkiewicz - analityk procesów biznesowych w Centrum Doskonałości Procesowej w ILiM, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Towaroznawstwa, na kierunku Kształtowanie Jakości Produktów Przemysłowych. Specjalista ds. analiz biznesowych, współautor metodyki analizy biznesowej. Uczestniczył w wielu projektach z obszaru analizy biznesowej. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiadający międzynarodowe doświadczenie w znajomości funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych.  

Metryczka szkolenia

Termin najbliższego szkolenia podamy wkrótce!

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 950,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje