Zarządzanie zapasami plus konsultacja z ekspertem -  Szkolenie logistyczne / e-learning

Zarządzanie zapasami plus konsultacja z ekspertem
Szkolenie logistyczne / e-learning

Cena brutto: 950,00 PLN

  • Znajomość sposobów optymalizacji zapasów
  • Miesięczna możliwość konsultacji tematu z ekspertem
  • Materiały wideo, interaktywne ćwiczenia, certyfikat ukończenia szkolenia

O szkoleniu

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na zarządzanie zapasami a dzięki możliwości konsultacji zawartych w nim zagadnień z ekspertem, uzyskasz odpowiedzi na pytania powstałe w czasie szkolenia.
Szkolenie dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu. Praca z danymi zilustrowana jest 32 przestępnymi wideoporadnikami, wieloma animacjami, ćwiczeniami interaktywnymi oraz zadaniami w Excel. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą utrzymać zdrową strukturę zapasów. Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty – w tym czasie możesz konsultować się z ekspertem.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania związane z: tematyką szkolenia, z bieżącą, operacyjna realizacją działań w obszarze zarzadzania zapasami.
Nasz ekspert to Marta Cudziło - od ponad 12 lat jako project manager lub główny wykonawca realizuje projekty konsultingowe dla przedsiębiorstw m.in. w obszarze zarządzania zapasami. Współpracowała zarówno z dużymi, jak i średnimi przedstawicielami firm różnych branż, realizując prace m.in. dla Tubes International Sp. z o.o., Grupa Żywiec, El-Cab Sp. z o.o., PGF S.A., Leroy Merlin Sp. z o.o.

WIĘCEJ INFORMACJI...

W ramach tych konsultacji ekspert nie jest w stanie rozwiązać problemów, które się nagromadziły w firmie, gdyż to wymaga gruntownej analizy i opracowania propozycji optymalnych rozwiązań. Takie działanie stanowi element innej usługi. 

Dla kogo

√ dla pracowników komórek organizacyjnych łańcuch logistycznego: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:
√ potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów
√ analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe
√ identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień
√ potrafić obliczyć wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw oraz czasu zamawiania i organizacji ich przepływu
√ zastosować standardy obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami

Program szkolenia

√ podstawowe problemy zarządzania zapasami (ćwiczenia interaktywne)
√ popyt (wideoporadniki dot. analizy ABC, XYZ, prognozowania, losowej zmienności popytu w cyklu uzupełniania zapasu)
√ prognozowanie (wideoporadniki dot.prognozowania opartego o wskaźniki sezonowości, zadania Excel)
√ określanie poziomu obsługi klienta (wideoporadniki dot. obliczania wartości wskaźników, zadania Excel)
√ zapas zabezpieczający - wyznaczanie zapasu zabezpieczającego, przykłady obliczeń, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki
√ podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu)
√ optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady, wykorzystanie wskaźników do optymalizacji, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki)

Zapisz się na szkolenie

Cena brutto: 950,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje