Kalendarz szkoleń

Uczestnicy rynku transportowo-spedycyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym - Aspekty prawne, ubezpieczenia, konwencja CMR
Poznań 19.02.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej.
 • Wiedza z zakresu zarządzania transportem, reklamacji i roszczeń zgodnie z najnowszymi uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi.
 • Konwencja CMR.
Cena brutto: 850,00 PLN
Międzynarodowa spedycja i transport
Poznań 20.02.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej.
 • Ubezpieczenia i odpowiedzialność przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Warunki dostaw - INCOTERMS.
Cena brutto: 850,00 PLN
Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie magazynami – moda czy konieczność
Poznań 24.02.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • WMS - czym jest, jego rola w firmie.
 • Korzyści z wdrażania informatycznego systemu do zarządzania magazynem.
 • Standardy GS1, etykieta logistyczna, technologia automatycznej identyfikacji - zastosowanie w systemach klasy WMS.
Cena brutto: 650,00 PLN
Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
Poznań 02.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. Estkowskiego 6
 • Szkolenie podstawowe, wprowadzające w tematykę kodów kreskowych.
 • Jak poprawnie znakować produkty, dobór symboli i sposób numeracji.
 • Wymagania rynku w zakresie stosowania standardu GS1.
Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce
Poznań 03.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. Estkowskiego 6
 • Zasady tworzenia etykiet logistycznych, zastosowanie na opakowaniach zbiorczych, jednostkach paletowych.
 • Poprawne przetwarzanie danych i ich wydruku wg standardu GS1.
 • Zastosowanie etykiet w magazynach.
Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1
Poznań 04.03.2020
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Jak prawidłowo projektować, tworzenie i ocena kodów kreskowych na opakowaniach zbiorczych i logistycznych.
 • Najczęstsze błędy i metody ich unikania.
 • Metody i urządzenia do weryfikacji jakości kodów kreskowych.
GDSN, czyli jak prawidłowo przesyłać dane produktowe do różnych odbiorców
Poznań 05.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, ul. Estkowskiego 6
 • Co to jest GDSN, międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą katalogów produktowych.
 • Dane produktowe, jak je prawidłowo zestawić.
 • Cel i zasady działania środowiska i standardu GDSN.
EDI – Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura
Poznań 05.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, ul. Estkowskiego 6
 
 • Podstawy elektronicznej wymiany danych we współpracy handlowej.
 • Zastosowanie zasad i standardów EDI w praktyce.
 • E-fakturowanie w Polsce - aktualności.
Wykorzystanie standardu BPMN 2.0 w celu identyfikacji i mapowania procesów biznesowych
Poznań 19.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Międzynarodowy standard BPMN 2.0. - jednoznaczny sposób opisu procesów
 • Mapowanie procesów biznesowych - elementy standardu i dobre praktyki
 • Warsztaty w dedykowanym narzędziu - jak stworzyć dobrą mapę i uniknąć błędów
Cena brutto: 950,00 PLN
Bezpieczne użytkowanie regałów paletowych
Poznań 24.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Wymagania prawa Unii Europejskiej i krajowego w zakresie bezpiecznego użytkowania regałów paletowych.
 • Omówienie zasad prawidłowych oględzin regałów paletowych.
 • Poprawne składowanie w regałach paletowych jednostek ładunkowych.
Cena brutto: 750,00 PLN
Bezpieczne użytkowanie palet w magazynie
Poznań 25.03.2020
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6
 • Wymagania prawa w zakresie bezpiecznego użytkowania palet.
 • Poprawne wprowadzenie na stan nowych i używanych palet.
 • Bezpieczna eksploatacja paletowych jednostek ładunkowych na regałach.
Cena brutto: 750,00 PLN
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Brak wyników
Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje