Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach -  Wydanie drukowane

Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach - Wydanie drukowane

Rodzaj produktu: Wydanie drukowane
Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, M. Drozda, P. Fajfer
Wydawca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2019
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
Numer wydania: ISBN: 978-83-63186-69-2
Liczba stron: 256

O wydaniu

Nauczycielu, sprawdź nasz Przewodnik metodyczny do książki "Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach".

Magazynowanie w przykładach i ćwiczeniach to zbiór ponad 250 autorskich ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania, ilustrowanych licznymi przykładami z praktyki i komentarzami teoretycznymi. Książka w przejrzysty sposób przeprowadzi Cię przez podstawowe procesy magazynowe. Jeśli rzetelnie wykonasz przedstawione zadania, zdobędziesz nowe kompetencje i umiejętności w zakresie:
- organizowania procesów magazynowych w oparciu o algorytmy
- formowania ładunku
- planowania zagospodarowania magazynu w oparciu o systemy składowania
- organizowania procesów kompletacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod w tym obszarze
- wyznaczania określonych wskaźników magazynowych
- sporządzania i kontrolowania poprawności dokumentacji magazynowej

Pozwoli Ci to na pewność w odpowiedziach podczas egzaminów z zakresu magazynowania. Niektóre zadania są przedstawione w języku angielskim, co wpisuje się w aktualne trendy w kształceniu zawodowym. Zagadnienia możesz zgłębiać, dotykając stron książki pachnącej jeszcze farbą drukarską, wypełniać załączone do niej formularze i karty pracy, czytać ją w wygodnym miejscu, pijąc ulubiony napój. Do końca 2020 roku tę książkę kupiły 1143 osoby.
Rozwiń

Dodatki

Rozwiń

Spis treści

Wstęp
1. Procesy magazynowe - wprowadzenie do algorytmów
1.1. Magazyn - podstawowe zagadnienia
1.2. Procesy realizowane w strefie przyjęć (schemat przyjęcia towarów do magazynu)
1.3. Składowanie zapasów w magazynie (schemat składowania towarów w magazynie)
1.4. Kompletacja towarów (schemat kompletacji towarów w magazynie)
1.5. Strefa wydań (schemat wydań towarów z magazynu)
1.6. Test sprawdzający
2. Procesy magazynowe realizowane w strefie przyjęć
2.1. Strefa przyjęć - wprowadzenie
2.2. Strefa przyjęć - typowe operacje
2.3. Strefa przyjęć - przemieszczanie ładunków w magazynie, wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych oraz ich parametrów
2.4. Strefa przyjęć - przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas cyklu pracy wózka magazynowego
2.5. Strefa przyjęć - przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu wózka magazynowego
2.6. Strefa przyjęć - przemieszczanie ładunków w magazynie. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.7. Test sprawdzający
3. Składowanie towarów w magazynie
3.1. Jednostka ładunkowa - wprowadzenie
3.2. Opakowania w systemach TSL - wprowadzenie
3.3. System wymiarowy opakowań
3.4. Formowanie jednostki ładunkowej - wprowadzenie
3.5. Moduły magazynowe w składowaniu rzędowym
3.6. Moduły magazynowe w składowaniu blokowym
3.7. Objętość modułu magazynowego
3.8. Składowanie z piętrzeniem jednostek ładunkowych
3.9. Test sprawdzający
4. Procesy magazynowe realizowane w strefie kompletacji oraz wydań
4.1. Strefa kompletacji - wprowadzenie
4.2. Strefa kompletacji - kompletacja zamówienia
4.3. Kompletacja zamówienia a konfiguracja opakowań zbiorczych
4.4. Opakowania tekturowe - podstawowe rodzaje tektury
4.5. Planowanie trasy kompletacji w odniesieniu do czasu realizacji procesu
4.5.1. Planowanie trasy kompletacji metodą S-Shape
4.5.2. Planowanie trasy kompletacji metodą Midpoint
4.5.3. Planowanie trasy kompletacji metodą Return
4.5.4. Planowanie trasy kompletacji metodą Largest gap
4.5.5. Planowanie trasy kompletacji metoda Combined
4.6. Analiza procesu kompletacji
4.7. Kompletacja a zgodność wydań i załadunku
4.8. Strefa wydań a zgodność kompletacji zamówień
4.9. Test sprawdzający
5. Dokumentacja magazynowa
5.1. Dokumentacja magazynowa - wprowadzenie
5.2. Instrukcja magazynowa
5.3. Instrukcja BHP w procesach magazynowych
5.4. Zakres czynności (obowiązków) pracownika
5.5. Zasady wypełniania dokumentacji magazynowej
5.6. Zamówienie
5.7. Dowód dostawy
5.8. Dokument Pz przyjęcie z zewnątrz
5.9. Dokument Mm przesunięcie międzymagazynowe
5.10. Dokument Rw rozchód wewnętrzny
5.11. Przyjęcie wewnętrzne Pw
5.12. Dokument Wz wydanie zewnętrzne
5.13. Zwrot wewnętrzny Zw
5.14. Faktura
5.15. Kartoteka magazynowa
5.16. Przykłady dokumentów magazynowych angielskojęzycznych
5.17. Przykłady złych praktyk przy wypełnianiu dokumentacji maga­zynowej
5.18. Test sprawdzający
6. Wyznaczanie lokalizacji magazynu oraz kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem
6.1. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości - wersja popytowa
6.2. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości - wersja popytowo-podażowa
6.3. Mierniki i wskaźniki określające efektywność funkcjonowania magazynu - wprowadzenie
6.4. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykorzystania powierzchni oraz przestrzeni magazynu - ćwiczenia praktyczne
6.5. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykonywanych operacji magazynowych
6.6. Mierniki i wskaźniki określające aspekty ekonomiczne wykonywanych operacji magazynowych
6.7. Test sprawdzający
7. Zadania przekrojowe
7.1. Zadanie 1. Obieg dokumentów magazynowych
7.2. Zadanie 2. Dokumentacja magazynowa związana z realizacją zamówienia produkcyjnego
Rozwiń

Autorzy

Paweł Andrzejczyk
Długoletni wykładowca oraz instruktor przedmiotów transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Swoim doświadczeniem dzieli się zarówno ze studentami logistyki, zarządzania jak i pedagogiki. Swoją wiedzę przekazuje również uczniom szkół średnich. Obecnie m.in. nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w technikum spedycyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy oraz Instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Jego głównymi obszarami zainteresowań są: technologie i procesy magazynowania, zarządzanie czasem pracy kierowców oraz zarządzanie  łańcuchami dostaw. Jest współautorem wielu podręczników w tym m.in.: "Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia", "Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych", "Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach", "Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków", "Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych", "Organizacja i monitorowanie procesów transportowych", "Logistyka w jednostkach gospodarczych". Swoje prace publikuje również na łamach czasopism specjalistycznych oraz w zeszytach naukowych, w których porusza tematy związane z transportem, czasem pracy kierowców oraz zagadnienia związane z procesem kształcenia kadr logistycznych w Polsce na poziomie szkół średnich.
 
Ewa Rajczakowska
Długoletni nauczyciel języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego, nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie logistyki i spedycji. Obecnie m.in. nauczyciel  języka angielskiego oraz przedmiotów spedycyjnych w technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą nowoczesne technologie i ich wykorzystanie w logistyce, wpływ języków obcych na efektywność komunikacji oraz nowoczesne strategie zarządzania. W swoim dorobku posiada wiele publikacji naukowych, m.in. z zakresu logistyki, czasu pracy kierowców, ochrony danych osobowych RODO oraz zagadnień związanych z procesem kształcenia kadr logistycznych w Polsce na poziomie szkół średnich.
 
Mariola Drozda
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie logistyki. Długoletni wykładowca przedmiotów transportowych i logistycznych w szkołach policealnych (kierunki: technik logistyk,  technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali). Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również z innymi, prowadząc m.in. zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli z branży TSL. Obecnie również czynny nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą nowoczesne koncepcje zarządzania i strategie działań w zakresie ekologistyki i gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoim dorobku posiada wiele publikacji naukowych m.in. z zakresu logistyki, gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz ochrony danych osobowych RODO. 
 
Paweł Fajfer
Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Współautor podręczników "Systemy logistyczne" i "Wirtualne laboratoria". Od lat współpracuje przy tworzeniu pomocy dydaktycznych dla kierunków logistycznych. Współtwórca "Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych".
Rozwiń

Dla kogo

Książka jest adresowana do przyszłych specjalistów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Sięgną po nią także studenci zdobywający wykształcenie na kierunkach związanych z szeroko rozumianą branżą TSL. Materiał teoretyczno-praktyczny został tak opracowany, aby mógł służyć również jako swego rodzaju przewodnik branżowy dla pracowników centrów dystrybucji.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 49,00 PLN

Dostawa

Poczta Polska (ekonom.) - 1 szt. 6.60 PLN
Poczta Polska (ekonom.) - od 2 szt. 8.00 PLN
Poczta Polska (polecona) - 1 szt. 8.70 PLN
Poczta Polska (polecona) - od 2 szt. 15.60 PLN
Kurier DHL - 1 szt. 16.00 PLN
Kurier DHL - od 2 szt. 20.00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje