Моя логистика. Русский язык для логистов. Język rosyjski dla logistyków. E-book -  Wydanie elektroniczne

Моя логистика. Русский язык для логистов. Język rosyjski dla logistyków. E-book - Wydanie elektroniczne

Rodzaj produktu: Wydanie elektroniczne
Wydawca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 196
Czytaj fragment

O wydaniu

E-book zawiera 20 rozdziałów tematycznych, ułożonych według podobnego schematu. Każdy rozdział składa się z tekstu związanego z omawianą tematyką. Następnie wprowadzane są ćwiczenia mające na celu rozwój umiejętności w zakresie rozumienia, tłumaczenia i konwersacji w języku rosyjskim. Jako uzupełnienie rozdziałów autorzy zaproponowali ćwiczenia sprawdzające słownictwo, utrwalenie występujących w danym rozdziale terminów specjalistycznych, opanowanie synonimów oraz wdrażanie do wykorzystywania pojęć we właściwym kontekście. Na końcu książki zamieszczono wzory wybranych dokumentów w języku rosyjskim oraz słownik terminów logistycznych rosyjsko­-polski i polsko-rosyjski. Vladimir Dudakov - filolog i Jacek Szołtysek - logistyk - starali się znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami nauczenia języka specjalistycznego a prezentowaniem zakresu logistyki.

Język rosyjski należy do tych środków komunikacji społecznej, które obok języka angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego, w najbliższej perspektywie okażą się dla polskich logistyków niezbędnym narzędziem pracy. Rynki wschodnie to potężny partner w wymianie handlowej i ważne ogniwo w tworzonych globalnych łańcuchach dostaw.
Rozwiń

Spis treści

Od autorów
1. Общее понятие о логистике
2. Я работаю логистом
3. Специальность - логистика
4. Как составить резюме логисту?
5. Российский рынок логистических услуг
6. Я выбираю эту компанию
7. Транспортная документация
8. Финансовые вопросы
9. Экспедирование грузов
10. Грузовые перевозки
11. Пассажирские перевозки
12. Автомобильный транспорт
13. Железнодорожный транспорт
14. Водный транспорт
15. Воздушный транспорт
16. Интермодальные перевозки
17. Управление цепями поставок
18. Запасы
19. Хранение запасов
20. Маркировка
Приложение
Русско-польский словарь
Польско-русский словарь
Литература
Rozwiń

Informacje techniczne

Funkcjonalność treści cyfrowych:
- język treści: język rosyjski, język polski,
- sposób dostarczenia: udostępnienie na platformie e-learningowej, w terminie do 3 dni roboczych wysyłamy wersję PDF,
- czas odtwarzania: 2 lata, zgodnie z regulaminem sklepu e-bit.edu.pl,
- warunki korzystania: dostępność w trybie on-line.
Interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem została opisana szerzej w regulaminie sklepu
Rozwiń

Dla kogo

Dla osób przygotowujących się do pracy w branży logistyczno-spedycyjnej oraz w sferze wymiany handlowej z krajami rosyjskojęzycznymi, ułatwiająca prowadzenie rozmów, negocjacji i wymianę korespondencji w języku rosyjskim.
Rozwiń

Kup wydanie

Cena brutto: 33,00 PLN

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje