Identyfikacja leków i wyrobów medycznych za pomocą standardów GS1 – wymogi prawne, oczekiwania kontrahentów i dobre praktyki

Identyfikacja leków i wyrobów medycznych za pomocą standardów GS1 – wymogi prawne, oczekiwania kontrahentów i dobre praktyki

Czas trwania: godz. 10:00 - 14:00

Cena brutto: 984,00 PLN

SZKOLENIE ON-LINE (na żywo): Termin szkolenia: 30 listopada 2023 r.
 
UWAGA: kilka słów od Prowadzącej szkolenie! 


Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat sposobu znakowania i identyfikacji opakowań leków i wyrobów medycznych w różnych formach opakowaniowych. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w kontekście obowiązujących wymogów prawnych (krajowych i europejskich), jak również oczekiwań kontrahentów i w świetle dobrych praktyk


Szkolenie on-line to transmisja audio-wideo online w czasie rzeczywistym - jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym a uczestnikami. Szkolenie on-line realizowane jest przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci Internet w formie wykładu wraz z częścią praktyczną oraz dyskusji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

Uczestnik w szkoleniu on-line zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie (komputer, laptop, tablet, etc.) podłączone do sieci Internet wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem, a także (opcjonalnie) kamerę. Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.
Wytwórcy leków i wyrobów medycznych oraz hurtownie farmaceutyczne.
  • ● znajomość przedmiotowych wymogów prawnych w obszarze znakowania i identyfikacji leków i wyrobów medycznych 
  • ● umiejętność tworzenia oznaczeń kodowych zgodnych ze standardami GS1 w kontekście różnych form opakowaniowych 
  • ● znajomość tworzenia oznaczeń kodowych w kontekście wymagań kontrahentów w farmaceutycznym łańcuchu dostaw 
  • ● wiedza na temat praktycznego zastosowania oznaczeń kodowych w działalności przedsiębiorstwa 
9:45 - 10:00 - Rozpoczęcie logowania uczestników
10:00 - 12:00 - Szkolenie on-line cz. I
  • ● Wprowadzenie.
  • ● Omówienie wymogów prawnych (ustawa Prawo farmaceutyczne, tzw. dyrektywa fałszywkowa, wybrane rozporządzenia MZ, rozporządzenie MDR / system UDI, polska ustawa o wyrobach medycznych, wybrane rozporządzenia MZ).
  • ● Omówienie oczekiwań wybranych hurtowni farmaceutycznych.
12:00 - 12:15 - Przerwa
12:15 - 14:00 - Szkolenie on-line cz. II
  • ● Najważniejsze aspekty zastosowania standardów GS1 na rzecz identyfikacji poszczególnych form opakowaniowych leków i wyrobów medycznych.
  • ● Dobre praktyki w zakresie zastosowania etykiety logistycznej GS1 i EDI na rzecz usprawnienia procesów „traceability” w farmaceutycznym łańcuchu dostaw.
  • ● Przykłady wdrożeń oraz korzyści z implementacji wymogów prawnych do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw.
 14:00 - Zakończenie szkolenia.
Szkolenie organizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line wynosi: 984,00 brutto / 1 osobę.

RABAT: 10% dla drugiej i każdej następnej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
Po otrzymaniu potwierdzenia szkolenia i dokonaniu płatności, na 2 dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma od nas drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line.

Cena szkolenia on-line obejmuje:
- dostęp do wirtualnego pokoju, udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz imienny certyfikat PDF – uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez uczestników podczas transmisji szkolenia na Komunikatorze Chat.

 
Anna Gawrońska - doktor nauk ekonomicznych, specjalność logistyka, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Wspiera polskie szpitale i wytwórców leków oraz wyrobów medycznych w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania w ochronie zdrowia.

Metryczka szkolenia

Termin szkolenia: 30 listopada 2023 r.

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje