Traceability w ochronie zdrowia -  Szkolenie logistyczne / On-line

Traceability w ochronie zdrowia
Szkolenie logistyczne / On-line

Czas trwania: godz. 10:00 - 15:00

Cena brutto: 780,00 PLN

SZKOLENIE ON-LINE (na żywo): Termin nowego szkolenia podamy wkrótce.
 
UWAGA: kilka słów od Prowadzącej szkolenie! 

Traceability, czyli możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia produktów ochrony zdrowia odgrywa kluczową rolę z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej funkcjonowania organizacji.
Komisja Europejska prowadzi prace na rzecz harmonizacji podejścia w zakresie traceability w obszarze ochrony zdrowia. Realizacja wymogów prawnych KE przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pacjenta, jak również do usprawnienia procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Formułowane wymogi prawne mogą być realizowane przy użyciu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, bazujących na dojrzałych i sprawdzonych w innych branżach standardach.

Jak to zrobić? Tego dowiedzą się Państwo podczas szkolenia.

Cele szkolenia:
1. Przedstawienie założeń rozporządzenia w zakresie FMD i UDI.
2. Wskazanie możliwości wykorzystania nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania organizacji i skutecznych działań w obszarze traceability.
3. Prezentacja praktycznych wdrożeń z wykorzystaniem UDI i serializacji produktów ochrony zdrowia na rzecz poprawy traceability.

Szkolenie on-line to transmisja audio-wideo online w czasie rzeczywistym - jest to  forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Umożliwia obustronną komunikację w tym samym czasie między prowadzącym a uczestnikami. Szkolenie on-line realizowane jest przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych i sieci Internet w formie wykładu wraz z częścią praktyczną oraz dyskusji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

Uczestnik w szkoleniu on-line zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie (komputer, laptop, tablet, etc.) podłączone do sieci Internet wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem, a także (opcjonalnie) kamerę. Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.
- Producenci i dystrybutorzy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- Podmioty lecznicze.
Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. Tworzenia oznaczeń zgodnych z FMD i UDI.
2. Praktycznego zastosowania kodów kreskowych w odpowiedzi na konkretne wymogi prawne w zakresie traceability.
3. Możliwości usprawnienia wybranych procesów logistycznych.
9:45 - 10:00 - Rozpoczęcie logowania uczestników
10:00 - 11:30 - Szkolenie on-line cz. I
1. Traceability – czym jest i kiedy jest przydatne.
2. Traceability w ochronie zdrowia – przykłady zastosowań, w tym uwarunkowania prawne krajowe.
11:45 - 12:00 - Przerwa
12:00 - 13:30 - Szkolenie on-line cz. II
3. Dyrektywa fałszywkowa i serializacja leków.
4. MDR (Medical Device Regulation) i unikalna identyfikacja wyrobów medycznych.
13:30 - 13:45 - Przerwa
13:45 - 15:00 - Szkolenie on-line cz. III
5. Jak realizować wymogi prawne w zakresie traceability w praktyce, poprawiając skuteczność i efektywność ekonomiczną wybranych procesów logistycznych w organizacji?
6. Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia.
15:00 - Zakończenie szkolenia.
Szkolenie organizowane jest przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line wynosi: 780,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę.

RABAT: 10% dla drugiej i każdej następnej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
Po otrzymaniu potwierdzenia szkolenia i dokonaniu płatności, na 2 dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma od nas drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line.

Cena szkolenia on-line obejmuje:
- dostęp do wirtualnego pokoju, udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz imienny certyfikat PDF – uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez uczestników podczas transmisji szkolenia na Komunikatorze Chat.

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.‚ poz. 701)
Anna Gawrońska - Doktor nauk ekonomicznych, Lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine, UNICOM) oraz w krajowych projektach komercyjnych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7 Polskiego, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Grupy Badawczej Zdrowie w Centrum Łukasiewicz. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych na tematy związane ze standaryzacją i elektronizacją wybranych procesów logistycznych w szpitalach.

Metryczka szkolenia

Termin nowego szkolenia podamy wkrótce.

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje