EDI – Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura

EDI – Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

 

 • Podstawy elektronicznej wymiany danych we współpracy handlowej.
 • Zastosowanie zasad i standardów EDI w praktyce.
 • E-fakturowanie w Polsce - aktualności.

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
 
Szkolenie zawiera przegląd metod i technologii EDI uwzględniający strategiczne i operacyjne elementy przygotowania, wdrożenia i eksploatacji. 
Trening bazuje na zastosowaniu rzeczywistych przykładów z wielu różnych firm i branż. Dzięki niemu uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstaw EDI, dowie się jak najlepiej wdrożyć EDI i jak poprawnie zastosować najlepsze praktyki. Wszystkie studia przypadków, przykłady i najlepsze praktyki to efekt doświadczenia wdrożeniowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.


Cel szkolenia:


- zapoznanie ze specyfiką handlu elektronicznego, w tym zakupy B2B i dokumenty elektroniczne,
- przybliżenie uczestnikom praktycznego zastosowania zasad i standardów EDI,
- zaznajomienie z notacją EDIFACT/EANCOM,
- omówienie języka XML i notacji GS1 XML.
 
 • √ pracownicy odpowiedzialni za przyszłe wdrożenie systemu EDI w firmach,
 • √ specjaliści zajmujący się bieżącym rozwojem tej technologii,
 • √ pracownicy działów biznesowych stosujących EDI do współpracy z partnerami handlowymi.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
 
 • √ nabędą wiedzę z podstaw EDI,
 • √ dowiedzą się jak najlepiej wdrożyć EDI i jak poprawnie zastosować w praktyce gospodarczej,
 • √ zapoznają się z informacjami nt. e-faktury w  procesach biznesowych, w zamówieniach publicznych, co powinna zawierać, wymagania prawne.
 
9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 11:15
 
Wprowadzenie do EDI:
 • - procesy biznesowe
 • - transakcje handlowe
EDI jako metoda wymiany danych, cele i korzyści z jej stosowania 
11:15 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Definicja EDI
Praktyczna realizacja EDI
Wdrożenie i utrzymanie EDI we współpracy z kontrahentami
Standardy dokumentów elektronicznych EDI w Europie, e-fakturowanie w obrocie ponadgranicznym
13:30 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 16:00 E-faktura - aspekty prawne oraz techniczne problemy prawne wokół e-faktury w Polsce i w Europie
Wdrożenie i utrzymanie e-faktury we współpracy z kontrahentami
Standardy GS1 EDIFACT/EANCOM97 oraz GS1 XML - wstępny opis notacji oraz elementów podstawowych standardu dokumentów elektronicznych GS1
16:00 - 16:15 Pytania, dyskusja, zakończenie szkolenia.


1 dzień szkoleniowy, 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6. 

Cena szkolenia dla firm (Uczestników Systemu GS1) wynosi: 590,00 zł netto + 23% VAT / 1 osobę
Cena szkolenia dla pozostałych firm wynosi: 750,00 zł netto + 23% VAT / 1 osobę
RABATY (nie sumują się):
10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na to samo szkolenie.
15% w przypadku zgłoszenia tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenia stacjonarne w serii.
 
Co obejmuje cena:

- udział w szkoleniu,
- materiały w wersji drukowanej,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- catering,
- konsultacje indywidualne.


Jak się zapisać? - online przez stronę: www GS1 Polska.
UCZESTNICY SYSTEMU GS1 PŁACĄ MNIEJ!

Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie www GS1 Polska, pod nr tel.: 61 666 48 56 lub e-mail: szkolenia@gs1pl.org
 
ZAPRASZAMY!

Tadeusz Rudnicki - konsultant, główny specjalista Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Obecnie jego głównym zadaniem jest wdrażanie platformy elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (PeF) oraz działania wdrożeniowe procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce.
Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Jest także doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

 

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje