EDI – Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura

EDI – Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura

Czas trwania 1 dzień, 8 godzin lekcyjnych

Cena brutto: 700,00 PLN

 

 • Podstawy elektronicznej wymiany danych we współpracy handlowej.
 • Zastosowanie zasad i standardów EDI w praktyce.
 • E-fakturowanie w Polsce - aktualności.

 • Szkolenie omawia podstawy elektronicznej wymiany danych stosowane we współpracy handlowej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady i warunki zastosowania EDI w praktyce gospodarczej. 
  Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dowie się jak najlepiej wdrożyć EDI w swojej instytucji i jak poprawnie zastosować najlepsze praktyki elektronicznej wymiany danych w swoich procesach biznesowych.
 • Cele szkolenia:
 •  
  • √ zapoznanie z podstawami wymiany dokumentów elektronicznych,
  • √ przybliżenie uczestnikom praktycznego zastosowania zasad i standardów EDI,
  • √ omówienie kwestii związanych z e-fakturowaniem w Polsce
 
 • √ pracownicy odpowiedzialni za przyszłe wdrożenie systemu EDI w firmach,
 • √ specjaliści zajmujący się bieżącym rozwojem tej technologii,
 • √ pracownicy działów biznesowych stosujących EDI do współpracy z partnerami handlowymi.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
 • √ nabędą wiedzę z podstaw EDI,
 • √ dowiedzą się jak najlepiej wdrożyć EDI i jak poprawnie zastosować w praktyce gospodarczej,
 • √ zapoznają się nt. e-faktury w  procesach biznesowych, w zamówieniach publicznych, co powinna zawierać, wymagania prawne.
 • I Wprowadzenie do EDI – środowisko biznesowe:
 1. Procesy biznesowe i dokumenty handlowe,
 2. Elektroniczne wsparcie obsługi procesów biznesowych,
 3. EDI – definicja i cele zastosowania transakcjach biznesowych.
 • II Podstawy, techniczne rozwiązania, standardy EDI:
 1. Scenariusz transakcji handlowych realizowanych metodą EDI,
 2. Standardy EDI oraz interoperacyjność stosowanych rozwiązań,
 3. Rozwiązania techniczne stosowane w EU i na świecie.
 • III E-fakturowanie:
 1. Funkcje i rola faktury w procesach biznesowych,
 2. Definicje i wymagania prawne,
 3. Zawartość e-faktury,
 4. E-faktura w zamówieniach publicznych.
 • IV Wdrożenie EDI w przedsiębiorstwie:
 1. Obszary biznesowe przedsiębiorstwa objęte EDI,
 2. Zadania wdrożeniowe w poszczególnych obszarach biznesowych,
 3. Elektroniczne fakturowanie – lista kontrolna procesu oraz zawartości e-faktury.
 • V Elektroniczne fakturowanie w dostawach publicznych:
 1. Podstawy prawne obowiązku odbioru e-faktur przez podmioty publiczne,
 2. Odbiór e-faktur przez podmioty publiczne – przykłady z innych krajów europejskich,
 3. Odbiór e-faktur przez podmioty publiczne w Polsce.
 • VI Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia.
 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin lekcyjnych.
  Zajęcia prowadzone w formie wykładu interaktywnego z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, konsultacje.

   

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, w godz. 10.00-16.00

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 700,00 zł (VAT zw.)* / 1 osobę
 
RABAT: 10% dla każdej osoby przy zgłoszeniu na szkolenie min. 2 osób z tej samej firmy.
 
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały piśmiennicze (notatnik, długopis), certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz przerwy kawowe i lunch.

 

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

 • Tadeusz Rudnicki - konsultant w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 • Jest głównym specjalistą Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Obecnie jego głównym zadaniem jest wdrażanie platformy elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (PeF) oraz działania wdrożeniowe procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce.

 • Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Jest także doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje