Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce -  Kody kreskowe / Stacjonarne

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw
czyli etykieta logistyczna w praktyce

Czas trwania: godz. 10:00 - 14:30

  • Zasady tworzenia etykiet logistycznych, zastosowanie na opakowaniach zbiorczych, jednostkach paletowych.
  • Poprawne przetwarzanie danych i ich wydruku wg standardu GS1.
  • Zastosowanie etykiet w magazynach.

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.


W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia: 8 lutego 2021 r.

Nowoczesna logistyka opakowań zbiorczych i jednostek paletowych wymaga sprawnej ich identyfikacji, szczególnie w kontekście wymagań prawnych UE w zakresie traceability. Proponowane szkolenie dostarcza kompendium wiedzy na temat zasad poprawnego wdrażania systemów identyfikacji i gromadzenia danych w standardach GS1 oraz wymagań sieci handlowych.
W oparciu o szerokie doświadczenie wdrożeniowe trenera Uczestnik pozna zasady tworzenia etykiet logistycznych, poprawnego przetwarzania danych oraz kwestii ich wydruku i zastosowania w przestrzeni magazynowej. Wartością dodaną szkolenia są praktyczne ćwiczenia gruntujące wiedzę merytoryczną z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
-   specjaliści ds. identyfikacji i znakowania produktów,
-   pracownicy działów związanych z logistyką i łańcuchami dostaw,
-   pracownicy działów IT i logistyki odpowiedzialni za dostosowanie posiadanych lub zakup nowych aplikacji do druku etykiet.
- zapoznanie z budową i zawartością etykiety logistycznej zgodnie ze standardami uzgodnionymi na poziomie europejskim,
- zdobycie umiejętności projektowania i druku etykiet zgodnie z wymaganiami sieci handlowych i standardami GS1,
- przybliżenie uczestnikom zastosowania aplikacji do generowania etykiet realizujących wymagania dotyczące traceability.

9.30-10:00 -  Rozpoczęcie logowania przez Uczestników

10:00-11:00 -  Szkolenie online – cz. I
1. Rozpoczęcie szkolenia – wstępne informacje techniczne.
2. Krótka informacja o GS1.
3. Identyfikacja jednostek logistycznych zgodnie ze standardami GS1, klasyfikacja jednostek logistycznych ze względu na pełnioną funkcję w łańcuchu dostaw.

11:00-11:15 -  Przerwa

11:15-12:00 -  Szkolenie online – cz. II
4. Jak zakodować dodatkowe informacje biznesowe, np. daty, partie produkcyjne – zasady doboru najczęściej stosowanych Identyfikatorów Zastosowania GS1.
5. Etykieta logistyczna GS1 w otwartych łańcuchach dostaw – struktura, zawartość danych.
6. Przykłady etykiet logistycznych GS1 – omówienie.
7. Quiz – użycie Identyfikatorów Zastosowania GS1.

12:00-12:15 -  Przerwa

12.15-13:00 -  Szkolenie online – cz. III
8. Przykłady wdrożeń etykiety logistycznej w firmie dystrybucyjnej i produkcyjnej, korzyści ze stosowania etykiety.
9. Etykieta logistyczna GS1 jako element systemu automatycznego gromadzenia i przepływu danych (ADC) w wewnętrznych procesach przedsiębiorstwa oraz płynące z tego korzyści.

13:00-13:15 -  Przerwa

13:15-14:00 -  Szkolenie online – cz. IV
10. Ćwiczenia praktyczne – projektowanie zawartości informacyjnej etykiet logistycznych GS1 w podanych scenariuszach.

14:00-14:30
11. Odpowiedzi prowadzącego na pytania Uczestników, ankieta.

14:30
Zakończenie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia: 8 lutego 2021 r.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia dla firm (Uczestników Systemu GS1) wynosi: 590,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
Cena szkolenia dla pozostałych firm wynosi: 770,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
 
Co obejmuje cena:
- udział w szkoleniu, dostęp do wirtualnego pokoju,
- prezentację w wersji elektronicznej (PDF) - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w wersji elektronicznej - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez Uczestników na Komunikatorze Chat podczas transmisji szkolenia.
 
Jak się zapisać?
- online przez stronę: www GS1 Polska.
 
UCZESTNICY SYSTEMU GS1 PŁACĄ MNIEJ!
 
Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu:
Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie www GS1 Polska, pod nr tel.: 61 666 48 56 lub e-mail: szkolenia@gs1pl.org
 
ZAPRASZAMY!
mgr Piotr Frąckowiak - Główny specjalista w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania; jako konsultant - doradca, pracuje nad wdrażaniem standardów Systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji z zakresu standardów GS1. Wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności, realizowanych na rzecz klientów ILiM oraz w projektach europejskich. Moderator europejskiej grupy roboczej ds. automatycznej identyfikacji i kodów kreskowych w ramach GS1 in Europe. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Certyfikowany audytor GS1 Global Traceability Conformance (GTC). Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje