Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce -  Kody kreskowe / Stacjonarne

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw
czyli etykieta logistyczna w praktyce

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin lekcyjnych.

  • Zasady tworzenia etykiet logistycznych, zastosowanie na opakowaniach zbiorczych, jednostkach paletowych.
  • Poprawne przetwarzanie danych i ich wydruku wg standardu GS1.
  • Zastosowanie etykiet w magazynach.

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.


W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin podamy wkrótce!

Nowoczesna logistyka opakowań zbiorczych i jednostek paletowych wymaga sprawnej ich identyfikacji, szczególnie w kontekście wymagań prawnych UE w zakresie traceability. Proponowane szkolenie dostarcza kompendium wiedzy na temat zasad poprawnego wdrażania systemów identyfikacji i gromadzenia danych w standardach GS1 oraz wymagań sieci handlowych.
W oparciu o szerokie doświadczenie wdrożeniowe trenera, Uczestnik pozna zasady tworzenia etykiet logistycznych, poprawnego przetwarzania danych oraz kwestii ich wydruku i zastosowania w przestrzeni magazynowej. Wartością dodaną szkolenia są praktyczne ćwiczenia gruntujące wiedzę merytoryczną z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
-   specjaliści ds. identyfikacji i znakowania produktów,
-   pracownicy działów związanych z logistyką i łańcuchami dostaw,
-   pracownicy działów IT i logistyki odpowiedzialni za dostosowanie posiadanych lub zakup nowych aplikacji do druku etykiet.
- zapoznanie z budową i zawartością etykiety logistycznej zgodnie ze standardami uzgodnionymi na poziomie europejskim,
- zdobycie umiejętności projektowania i druku etykiet zgodnie z wymaganiami sieci handlowych i standardami GS1,
- przybliżenie uczestnikom zastosowania aplikacji do generowania etykiet realizujących wymagania dotyczące traceability.
9:45-10:00   Rejestracja Uczestników
10:00-10:45   Możliwości wykorzystania standardów GS1 i systemów automatycznego gromadzenia i przepływu danych (ADC) w wewnętrznych procesach przedsiębiorstwa oraz płynące z tego korzyści.
10:45-11:00   Standardy systemu GS1 - identyfikacja jednostek logistycznych, lokalizacji, zasobów indywidualnych i zwrotnych, relacji usługowych, wysyłek i przesyłek.
11:00-11:15   Przerwa
11:15-12:00   Kodowanie atrybutów jednostek handlowych i logistycznych oraz kodowanie dodatkowych istotnych atrybutów (data ważności, partia produkcyjna, itp.) z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowania GS1. Budowa kodu kreskowego GS1-128.
12:15-13:30   Zharmonizowana etykieta logistyczna GS1 w otwartych międzynarodowych łańcuchach dostaw. Zawartość informacyjna, struktura etykiety, lokalizacja etykiety, przykłady, korzyści ze stosowania, wytyczne. Zasady weryfikacji jakości etykiety logistycznej.
13:30-14:00   Przerwa na lunch
14:00-14:45   Traceability - śledzenie ruchu i pochodzenia produktów na bazie standardów GS1.
14:45-16:00   Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu właściwych oznaczeń dla opakowań zbiorczych i logistycznych, z wykorzystaniem symboliki kodowej GS1-128. Prezentacja przykładowego oprogramowania, generującego standardową etykietę logistyczną GS1.
16:00-16:15   Dyskusja, pytania, podsumowanie szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w Centrum Kompetencyjnym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia dla firm (Uczestników Systemu GS1) wynosi: 590,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
Cena szkolenia dla pozostałych firm wynosi: 770,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
 
RABATY (nie sumują się):
10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na to samo szkolenie.
15% w przypadku zgłoszenia tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenia stacjonarne w serii.

Co obejmuje cena:
- udział w szkoleniu,
- materiały w wersji drukowanej,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- catering,
- konsultacje indywidualne.
 
Jak się zapisać?
- online przez stronę: www GS1 Polska.
 
UCZESTNICY SYSTEMU GS1 PŁACĄ MNIEJ!
 
Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu:
Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie www GS1 Polska, pod nr tel.: 61 666 48 56 lub e-mail: szkolenia@gs1pl.org
 
ZAPRASZAMY!
mgr Piotr Frąckowiak - Główny specjalista w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania; jako konsultant - doradca, pracuje nad wdrażaniem standardów Systemu GS1 w polskich przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji z zakresu standardów GS1. Wykonawca i współwykonawca projektów konsultingowych w zakresie automatycznej identyfikacji, traceability i bezpieczeństwa żywności, realizowanych na rzecz klientów ILiM oraz w projektach europejskich. Moderator europejskiej grupy roboczej ds. automatycznej identyfikacji i kodów kreskowych w ramach GS1 in Europe. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych kodów kreskowych GS1 DataBar oraz etykiet logistycznych GS1 w największych sieciach handlowych w kraju oraz u ich dostawców. Certyfikowany audytor GS1 Global Traceability Conformance (GTC). Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje