Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 -  Kody kreskowe / Stacjonarne

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1
Kody kreskowe / Stacjonarne

Czas trwania: godz. 10:00 - 14:30

  • Jak prawidłowo projektować, tworzenie i ocena kodów kreskowych na opakowaniach zbiorczych i logistycznych.
  • Najczęstsze błędy i metody ich unikania.
  • Metody i urządzenia do weryfikacji jakości kodów kreskowych.

Szkolenie realizowane jest przez Fundację GS1 Polska przy współpracy z Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia: 27 kwietnia 2021 r.

Jakość kodów kreskowych na produktach to jedno z podstawowych kryteriów stawianych przez sieci handlowe swoim dostawcom. Spełnienie wymogów jakościowych od strony zgodności z normami ISO, standardami GS1 czy wewnętrzni wytycznymi sieci, pozwala uniknąć strat finansowych i opóźnień.  
Szkolenie bazuje na wieloletnim doświadczeniu w praktycznej weryfikacji kodów prowadzonej w GS1 oraz z bieżącej współpracy z sieciami handlowymi.

Cele szkolenia:
- zapoznanie z budową kodów kreskowych w standardzie GS1, EAN/UPC, 2D,
- zdobycie praktycznych umiejętności projektowania, tworzenia i oceny oznaczeń kodowych na opakowaniach zbiorczych i logistycznych zgodnie z wymaganiami ISO i GS1,
- zdobycie wiedzy na temat najczęściej powstających błędów oraz metod ich unikania,
- przybliżenie uczestnikom zastosowania doboru urządzeń do weryfikacji jakości kodów oraz metod posługiwania się nimi.
- specjaliści ds. identyfikacji i znakowania produktów,
- pracownicy odpowiedzialni za projektowanie i przygotowanie opakowań,
- pracownicy działów jakości i logistyki, odpowiedzialni za zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości opakowań produktów oraz ich sprawne funkcjonowania w łańcuchu logistycznym.
Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają budowę i zasady wykorzystania wybranych symbolik kodów kreskowych, wytyczne w zakresie projektowania i lokalizacji oznaczeń kodowych na produktach oraz dobre praktyki z tym związane. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zapoznają się z metodami weryfikacji kodów, sprzętem wykorzystywanym do tego celu oraz kryteriami metody ANSI - identyfikacji i gromadzenia danych.
9:30-10:00 Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00-11:00 Szkolenie online – cz. I
1. Rozpoczęcie szkolenia – wstępne informacje techniczne.
2. Identyfikacja produktów według standardów GS1 - zasady prawidłowego przechowywania danych, błędy w numeracji produktów
3. Jakość kodów a relacje biznesowe, wymagania, konsekwencje finansowe, zakres odpowiedzialności firm
11:00-11:15 Przerwa
11:15-12:00 Szkolenie online – cz. II
4. Budowa kodów kreskowych EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF-14, GS1-128
5. Weryfikacja jakości etykiet logistycznych
12:00-12:15 Przerwa
12.15-13:00 Szkolenie online – cz. III
6. Wskazówki dotyczące umieszczania symbolu kodów kreskowych na opakowaniach
7. Błędy w wykonaniu projektów i w wydruku kodów kreskowych omawiane na realnych przykładach
13:00-13:15 Przerwa
13:15-14:00 Szkolenie online – cz. IV
8. Weryfikacja jakości kodów kreskowych - metodyka
9. Zasady prowadzenia badań – prezentacja
14:00-14:30 10. Odpowiedzi prowadzącego na pytania Uczestników, ankieta.
14:30 Zakończenie szkolenia
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
W związku z sytuacją epidemiczną szkolenie będzie zorganizowane w trybie on-line. Termin najbliższego szkolenia: 27 kwietnia 2021 r.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia dla firm (Uczestników Systemu GS1) wynosi: 590,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
Cena szkolenia dla pozostałych firm wynosi: 770,00 zł netto + 23% VAT/1 osobę
 
Co obejmuje cena:
- udział w szkoleniu, dostęp do wirtualnego pokoju,
- prezentację w wersji elektronicznej (PDF) - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w wersji elektronicznej - uczestnik otrzymuje po szkoleniu,
- możliwość dyskusji, zadawania pytań przez Uczestników na Komunikatorze Chat podczas transmisji szkolenia.
 
Jak się zapisać?
- online przez stronę: www GS1 Polska.
 
UCZESTNICY SYSTEMU GS1 PŁACĄ MNIEJ!
 
Wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu:
Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie www GS1 Polska, pod nr tel.: 61 666 48 56 lub e-mail: szkolenia@gs1pl.org
 
ZAPRASZAMY!
mgr inż. Paweł Kaźmierczak - starszy konsultant w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Trener i konsultant w zakresie standardów GS1 od ponad 15 lat. Doradca w sprawach technicznych wydruku kodów kreskowych i weryfikacji jakości symboli kodów kreskowych.
Jest tłumaczem na język polski wielu norm ISO dotyczących kodów kreskowych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie weryfikacji jakości kodów kreskowych i sposobów usuwania wykrywanych w nich błędów. Przez 10 lat kierował projektem "PPJKK - program poprawy jakości kodów kreskowych w sieciach handlowych". Jest autorem wielu artykułów nt. budowy i jakości kodów kreskowych.
 
mgr Dominik Kupisz - konsultant w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Trener i konsultant w zakresie standardów GS1 od ponad 10 lat. Doradca przy projektach wdrożeniowych szczególnie związanych ze współpracą z sieciami handlowymi.
Wiedzę oraz doświadczenie z zakresu standardów GS1 ugruntowywał współpracując na poziomie europejskim i światowym w grupach roboczych GS1. W CV może legitymować się współpracą z największymi firmami produkcyjnymi i przemysłowymi w Polsce. Od 3 lat kierownik projektu "PPJKK - program poprawy jakości kodów kreskowych w sieciach handlowych". Obecnie współpracuje również przy projekcie budowy ekosystemu firm wspierających prezentację produktów w Internecie oraz technologiach mobilnych.

Metryczka szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Opinie o nas

Używamy plików cookies.

Zawsze aktualne informacje i promocje